Kulkuri kestävällä tiellä

Voiko verkkokoulu edistää kestävää kehitystä? Totta kai, todistaa Kansanvalistusseurassa toimiva Etäkoulu Kulkuri, joka sai Okka-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatin ensimmäisenä verkkokouluna Suomessa.

Kulkurin koulujohtajan Tuija Tammelanderin mukaan sertifioinnin ansiosta kestävä kehitys on saatu osaksi koulun arkea.

– Prosessin aikana huomasimme, että olimme jo tehneet paljon oikeita asioita. Kestävää kehitystä oli käsitelty koulussamme opetussuunnitelman periaatteiden mukaisesti.

 

Tammelander myöntää, että sertifikaatin saaminen vaati paljon työtä ja resursseja. 33 opettajan koulussa muun muassa nimettiin kestävän kehityksen vastuuopettaja ja opettajat työskentelivät yhteisöllisesti opetiimeissä.

– Prosessiin kuului suunnittelua, itsearviointia ja lomakkeiden täyttämistä. Pidin erittäin tärkeänä, että opettajat tekivät kaiken sertifikaattiin liittyvän työn työajalla ja tätä aikaa myös annettiin.

Hänen mukaansa sertifikaatin tavoittelu epäilytti aluksi joitain opettajia, mutta nyt kaikki ovat olleet tyytyväisiä lopputulokseen. Myös oppilaat ovat olleet kiinnostuneita kestävän kehityksen teemoista.

Kehittäminen ei pääty tunnustukseen, vaan Kulkurissa katsotaan tulevaisuuteen: tehdään näkyväksi kestävän kehityksen oppimispolkua ja perustetaan verkko-oppilaskunta oppilaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi.

Kulkuri on ulkomailla asuvan oppilaan etäkoulu, jossa lapsi oppii suomen kieltä. Lisäksi koulussa opetetaan kaikkia peruskoulun aineita suomeksi.

Joulukuussa Kulkurista tuli maailman ensimmäinen verkkokoulu, joka sai Unesco-koulun statuksen.

 

Lue lisää:

koulujaymparisto.fi