Kokeilu vaatii pätevyyttä – esiopetus ei ole pelkkä lisätehtävä

OAJ patistaa kuntia palkkaamaan lisää päteviä opettajia kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeilu vaikuttaa myös palvelussuhteen ehtoihin.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on alkanut lähes sadassa kunnassa. Opettajien kelpoisuusehdot ovat kokeilussa samat kuin nykyisessä esiopetuksessa. Kaikki kunnat eivät kuitenkaan ota kelpoisuusvaatimusta tosissaan.

Esimerkiksi Vantaa on ilmoittanut toteuttavansa kokeilun niillä resursseilla, joita kunnalla on. Erityisasiantuntija Timo Mäki OAJ:stä ihmettelee kunnan asennetta.

– On vähintään kyseenalaista, että kokeiluun lähdetään ilman päteviä opettajia. Kokeilussa ei ole mitään tolkkua, jos sitä lähtee toteuttamaan henkilö, joka ei ole esiopetuksen asiantuntija.

Esiopetusta antavan opettajan on oltava luokanopettaja tai kasvatustieteen kandidaatin tai lastentarhanopettajan tutkinnon suorittanut varhaiskasvatuksen opettaja.

Esiopettajan kelpoisuus on edelleen voimassa niillä sosiaalialan opisto- tai amk-tutkinnon suorittaneilla, jotka ovat saaneet kelpoisuuden vuoden 2003 loppuun mennessä.

Esiopetus ei ole pelkkä lisätehtävä.

Kokeilulla on vaikutusta myös opettajien palvelussuhteen ehtoihin. Mäki muistuttaa, että kokeilu pitää huomioida varhaiskasvatuksen opettajan tehtävän vaativuudessa ja sen mukaisessa palkkauksessa. Esiopetus ei ole pelkkä lisätehtävä.

– Kokeiluun osallistuvissa päiväkodeissa esiopetus on varhaiskasvatuksen opettajan pääasiallinen tehtävä. Se on perusopetuslain mukaista ja velvoittavaa toimintaa, jossa noudatetaan esiopetukseen tehtyä opetussuunnitelmaa.

Esiopetuksen ja siihen liittyvien esi- ja jälkivalmistelujen lisäksi kokeiluun osallistuvalla opettajalla on oltava aikaa osallistua myös paikallisen esiopetussuunnitelman valmisteluun.

– Kunnissa pitää nyt miettiä, miten opettajia koulutetaan ja perehdytetään uuteen esiopetuksen opsiin ja miten sijaisjärjestelyt hoidetaan kokeilun aikana.

Mäki kehottaa esiopetusta antavia opettajia tarkistamaan oman tehtäväkuvauksensa.

– Kerro esihenkilöllesi kokeilun vaikutus tehtäviesi vaativuuteen. Ota myös puheeksi työaikasi ja riittävä sak-työaika kokeilun kehittämis- ja suunnitteluvaiheessa ja itse kokeilun aikana. Elleivät puitteet ole kunnossa, ota yhteys luottamusmieheesi, Mäki neuvoo.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu alkoi elokuussa 2021 ja kestää toukokuuhun 2024. Kokeilusta vastaa opetusministeriö, joka on myös valinnut kokeiluun osallistuvat kunnat.