Näin kaksivuotinen esiopetus tasaisi oppimiseroja – Tukitoimet käyntiin jo varhain, matematiikan taidot kohdilleen

Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa Opetushallituksesta ja erityisasiantuntija Mervi Eskelinen opetusministeriöstä kertovat elokuussa alkavasta esiopetuksen kokeilusta. Tavoitteena on osaamiserojen kaventaminen.

Mitä kaksivuotisella esiopetuksella tavoitellaan?

Päätavoite on lisätä koulutuksellista tasa-arvoa aivan kuten hallitusohjelmassakin luvataan.

Osaamisen eroja pienennetään ja oppimisen tukea tarjotaan entistä aikaisemmin. Tarkoitus on myös saada entistä isompi osa lapsista osallistumaan varhaiskasvatukseen.

 

Kuka pääsee kokeiluun?

Kokeiluun on valittu 105 erikokoista ja eri puolilla Suomea sijaitsevaa kuntaa tieteellisellä otannalla. Mukaan odotetaan kymmentätuhatta vuosina 2016 ja 2017 syntynyttä lasta. Vanhemmat päättävät, osallistuuko lapsi kokeiluun.

 

Miksi esiopetusta halutaan laajentaa?

Kaksivuotisessa esiopetuksessa voidaan puuttua kasvun ja oppimisen vaikeuksiin entistä varhaisemmin. Mitä aikaisemmin tukea pystytään antamaan, sitä tehokkaammin se vaikuttaa.

Esiopetus on perusopetuslain alaista toimintaa. Siinä on käytössä kolmiportainen tuki ja oppilashuolto aivan kuten perusopetuksessakin.

 

Riittääkö kelpoisia opettajia?

Toistaiseksi kyllä, mutta kokeilun myötä heitä tarvitaan lisää. Paikoin voi tulla tilanteita, joissa kelpoisia opettajia voi olla vaikea löytää.

Laajennetussa esiopetuksessa kelpoisuusehdot ovat samat kuin nykyisessä esiopetuksessa. Opettajan on oltava luokanopettaja tai kasvatustieteen kandidaatin tai lastentarhanopettajan tutkinnon suorittanut varhaiskasvatuksen opettaja.

Lisäksi esiopettajan kelpoisuus on edelleen voimassa niillä sosiaalialan opisto- tai amk-tutkinnon suorittaneilla, jotka ovat saaneet kelpoisuuden vuoden 2003 loppuun mennessä.

 

Mitä kaksivuotinen esiopetus sisältää?

Kokeilussa noudatetaan Opetushallituksen laatimaa kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelmaa. Siihen on lisätty pedagogista leikkiä ja tutkivaa oppimista.

Lasten hyvinvointi, kaverisuhteet ja tunnetaidot ovat korostetusti esillä. Opetusta on vahvistettu matemaattisissa taidoissa, joissa osaamiserot ovat liian suuret.

 

Mitä kokeilu maksaa?

Kokeiluun on varattu noin 30 miljoonaa euroa, ja mukaan pyritään saamaan niin paljon lapsia kuin rahalla saa.

Opetushallitus on järjestänyt kokeilukunnille infotilaisuuksia etäyhteyksin. Kuntia tuetaan yhteisessä verkostossa, jotta pienimmätkään eivät jäisi yksin.

 

Päivitetty 29.4. klo 14.27

Kelpoisuuksiin lisätty, että esiopettajan kelpoisuus on edelleen voimassa niillä sosiaalialan opisto- tai amk-tutkinnon suorittaneilla, jotka ovat saaneet kelpoisuuden vuoden 2003 loppuun mennessä.