Esiopettaja kiittelee uutta työaikamallia – leops-päiviin työaikaa

Espossa joukko esiopettajia on kokeillut uutta työaikamallia pian puoli vuotta. Puutarhurin päiväkodissa se on sujuvoittanut lasten esiopetussuunnitelmien tekemistä.

Aiemmin varhaiskasvatuksen opettajalla Seija Nurmisella saattoi työssään olla ruuhkahuippuja, jolloin työtunteja oli vaikea saada mahtumaan kuuden viikon tasoittumisjaksoon. Uudessa työaikamallissa tasoittumisaikaa on 52 viikkoa.

− Nyt voin jakaa työaikani tarkoituksenmukaisemmin, ja se tuntuu hyvältä.

Seija on yksi Espoon esiopettajista, jotka ovat vapaaehtoisesti kokeilleet uutta työaikamallia vuoden alusta lähtien. Kokeilussa Seijalle voidaan etukäteen suunnitella normaalia työaikaa pidempiä päiviä, kun töiden tiedetään ruuhkautuvan. Tunnit otetaan takaisin kokonaisina vapaapäivinä työn kannalta sopivassa saumassa.

Lähtiessään kokeiluun Seija toivoi saavansa lisää työtunteja silloin, kun niille on eniten tarvetta. Tällaisia ruuhka-aikoja ovat esimerkiksi viikot, jolloin jokaiselle esikoulun aloittavalle laaditaan lapsen esiopetussuunnitelma leops yhdessä vanhempien kanssa.

Toive toteutui. Maalis–huhtikuussa Seija teki pitkiä päiviä.

− Leops-keskustelut menivät koko tiimin ja ryhmän kannalta sujuvasti. Lisäksi pystyin käymään keskustelut lasten vanhempien kanssa aikoina, jotka heille parhaiten sopivat.

Seija hyödyntää työaikajoustoa myös satunnaisiin tapahtumiin, kuten eskarilaisten kirjastovierailuihin tai luistelu- ja museoretkiin.

− Pystyn näppärästi tekemään pidempää viikkoa ilman, että se häiritsee arjen muuta toimintaa. On helpottavaa, kun työaikaa riittää kaikkiin tehtäviin.

Tasoittumisvapaita Seijalle kertyi keväällä vajaan kolmen työpäivän verran.

Nykyisessä yleistyöajassa varhaiskasvatuksen opettajien työaika suunnitellaan maksimissaan kuuden viikon tasoittumisjaksolle siten, että työaika on tuon jakson aikana enintään kuusi kertaa 38 tuntia 45 minuuttia.

Kokeilussa olevassa mallissa työaika lasketaan etukäteen koko toimintavuodelle. Esiopettaja ja päiväkodinjohtaja laativat työaikasuunnitelman siten, että ruuhkahuippuihin varataan enemmän työaikaa.

Vuotuista työaikasuunnitelmaa täsmennetään kolme viikkoa kerrallaan työvuoroluettelossa. Yhdellä työviikolla voi olla maksimissaan 40,5 työtuntia.

Vuorokautinen ja viikoittainen ylityöraja säilyvät uudessa työaikamallissa entisellään. Esiopettajan työpäivän pituus on edelleen maksimissaan yhdeksän tuntia ja viikottainen ylityöraja se, joka on merkitty työvuoroluetteloon.

Jos työvuoroluettelon vahvistamisen jälkeen tulee yllättäviä työaikatarpeita, niistä syntyy ylityötä kuten yleistyöajassakin. Työaikaa tasoitetaan pitämällä tasoittumisvapaita.

 

Seijalle tasoittumisvapaita kertyi keväällä vajaan kolmen työpäivän verran. Hän toivoi voivansa pitää vapaat kesän alkaessa, kun esiopetus päättyy. Sekin onnistui suunnitelman mukaan.

Tammikuussa alkanut uusi työaikamalli voitiin Espoossa ottaa käyttöön ensin kevätkaudeksi ja suunnitella sen jälkeen vuotuinen työaika syksystä lähtien koko toimintavuodelle. OAJ:n työmarkkina-asiamies Kristiina Johansson toivoo, että muutkin kunnat tarttuvat tilaisuuteen kokeilla uutta mallia.

 

Puutarhurin päiväkodissa työaikakokeiluun valmistauduttiin hyvissä ajoin. Kaikki työntekijät esimiehet mukaan lukien suhtautuivat siihen positiivisesti.

Ryhmän lastenhoitajakin on kannustanut Seijaa osallistumaan kokeiluun, koska uskoo sen hyödyttävän koko tiimiä.

− Vapaapäivät sovitaan tietysti ennakkoon, ja koko tiimi on niistä tietoinen, Seija sanoo.

Muut opettajat ovat sanoneet Seijalle, että hyvä, kun kokeilet. Sittenpähän nähdään, olisiko mallista hyötyä meille muillekin ja voisiko työaikamallia laajentaa.

Myös Seijan esimies, päiväkodinjohtaja Jaana Tiempo, on ollut kokeilusta mielissään. Esiopettajan työaikaa on suunniteltu yhdessä ja samalla on pohdittu, mihin työaikaa tarvitaan ja miten sitä voisi käyttää paremmin.

Jaanan mukaan työaikakokeilu onnistui, koska työntekijät luottavat toisiinsa.

– Kaikki ymmärtävät, ettei se ole itseltä pois, jos joku toinen kokeilee ja saa vapaapäiviä työstä, jonka on etukäteen tehnyt, hän sanoo.

52 esimiestä ja opettajaa mukana

  • OAJ ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ovat tehneet Espoon kaupungin kanssa paikallisen sopimuksen esiopettajien työaikakokeilusta.
  • Kokeilumallissa esiopettajan vuotuista työaikaa voidaan käyttää entistä joustavammin työtilanteen mukaan. Työaika ei pitene.
  • Espoon esiopettajien työaikakokeilussa on mukana 18 esimiestä ja 34 esiopettajaa 20 päiväkotiyksiköstä.
  • Kokeilu alkoi tämän vuoden alussa ja päättyy 31.7.2020.
  • Kaupunki maksaa opettajille ja johtajille kokeiluun osallistumisesta kertakorvauksen kalenterivuosittain.