Pistarit: Väsynyt reagoi, innostunut ennakoi

Kuormittunut opettaja ei välttämättä jaksa jutustella tai tarttua eskarilaisten ideoihin samoin kuin työn imua kokeva. Viola Soininen selvitti väitöstutkimuksessaan, miten esiopettajan työhyvinvointi heijastuu ohjausvuorovaikutuksen laatuun.

Esiopettajan työ on niin raskasta ja vaativaa, että se vie mehut, vaikka kuinka yrittäisi levätä vapaa-ajalla.

Toivottavasti ei. Tutkimuksissa on huomattu, että palautumisessa on keskeistä fyysinen ja henkinen irrottautuminen työstä: lähdetään ajoissa kotiin eikä seurata työpuhelimen piippauksia vapaalla. Lisäksi kannattaa harrastaa jotain, missä voi haastaa itseään.

Ajattelen, että työyhteisö voi auttaa työn ja vapaa-ajan rajaamisessa. Yhdessä voidaan sopia, ettei työasioista viestitellä työajan ulkopuolella. Ja jos työajalla ei ehdi suunnitella kaikkea, jätetään jotain tekemättä.

 

Sinusta on tärkeää, että päiväkodeissa järjestetään esiopettajille mahdollisuus taukojen pitämiseen. Ajatus on kaunis, mutta moni esiopettaja tietää kokemuksesta, että vauhdikkaiden kuusivuotiaiden kanssa huilaamaan ei kerta kaikkiaan ehdi.

Esiopettajan päivissä on niin paljon muuttujia, että tauot jäävät helposti pitämättä, jos niistä ei sovita joka päivä erikseen. Itse olen tehnyt työparini kanssa niin, että olemme aamulla päättäneet, monelta kumpikin pitää tauon. Siitä on myös pidetty kiinni.

 

Siitä, miten opettaja toimii lasten kanssa, pystyy päättelemään, kuinka kuormittunut hän on.

Opettajan kuormittuneisuutta ei voi yksiselitteisesti päätellä toiminnasta. Tutkimukseni mukaan kuormittuneilla opettajilla tunnetuki ja toiminnan organisointi olivat kuitenkin todennäköisemmin laadultaan heikompia kuin vähemmän kuormittuneilla kollegoilla. Vahvaa työn imua kokevilla taas ohjauksellinen tuki oli laadukkaampaa kuin heikompaa työn imua kokevilla.

Käytännössä väsyneen ja stressaantuneen opettajan puhetapa on kielteisempi eikä hän jaksa tarttua lasten ideoihin. Hän ennemmin reagoi tapahtumiin kuin yrittää ennakoida niitä. Työstään innostunut esiopettaja taas antaa tarkkaa oppimista tukevaa palautetta ja keskustelee lasten kanssa avoimia kysymyksiä hyödyntäen.

 

Heikosti työstä palautuvat opettajat saattavat tutkimuksesi mukaan kuormittua entisestään, kun he pyrkivät antamaan ryhmälleen mahdollisimman laadukasta tunnetukea. Kuormittuneen opettajan kannattaa siis laskea rimaa oman hyvinvointinsa nimissä.

Näin suosittelen tekemään. On kuitenkin tärkeää miettiä ensin yhdessä esihenkilön kanssa, missä asioissa rimaa kannattaa madaltaa ja missä ei. Millaisia odotuksia työtä kohtaan on, ja mikä on riittävän hyvä taso?

 

Näin tutkimus tehtiin

  • Viola Soininen selvitti väitöksessään, miten opettajien kokema stressi ja työn imu ovat yhteydessä ohjausvuorovaikutuksen laatuun.
  • Aineistona on 47 keskisuomalaista esiopetusryhmää. Opettajat tekivät itsearviointeja, ja ohjausvuorovaikutuksen laatua arvioitiin videotallenteilta.
  • Tutkimus on osa Teacher and Student Stress and Interaction in Classroom eli TESSI -tutkimushanketta.