Kenen puolella OAJ olikaan?

OAJ vaikutti vahvasti siihen, että myös sosionomin koulutuksen saanut lastentarhanopettaja on kelpoinen varhaiskasvatuksen opettajaksi.

Neuvottelujohtaja Petri Lindroos, oliko OAJ vain yliopistokoulutettujen opettajien puolella uuden varhaiskasvatuslain valmistelussa?

OAJ oli koko lain valmistelun ajan sitä mieltä, että kaikkien kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien pitää säilyttää kelpoisuutensa myös uudistuksen jälkeen. Vaikuttamistyö kannatti.

Uudessa varhaiskasvatuslaissa säädetään, että kaikki kelpoiset lastentarhanopettajan työtä tekevät säilyttävät kelpoisuutensa varhaiskasvatuksen opettajiksi.

 

Miksi varhaiskasvatuksen opettajien koulutuspaikkoja lisätään yliopistoissa?

Uusi varhaiskasvatuslaki tähtää siihen, että varhaiskasvatuksessa työskentelee jatkossa enemmän yliopistokoulutettuja varhaiskasvatuksen opettajia. Heidän osuutensa henkilöstöstä on pienentynyt viime vuosina.

Jatkossa on huolehdittava siitä, että yliopistojen koulutusmäärät toteutuvat tulevaa tarvetta vastaavasti vähintään koko siirtymäajan. Siitä huolimatta OAJ on kaikkien varhaiskasvatustyötä tekevien opettajien puolella riippumatta koulutustaustasta.

 

Välittääkö OAJ sosionomitaustaisista varhaiskasvatuksen opettajista?

Kyllä. OAJ valvoo yhtäläisesti myös niiden sosionomien etuja, jotka toimivat kelpoisina varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä. OAJ on kaikkien opettajan tehtävissä toimivien asialla varhaiskasvatuksesta yliopistoon.

Uusi varhaiskasvatuslaki astui voimaan syyskuun alussa. Laki tähtää siihen, että vuodesta 2030 lähtien yli puolet päiväkotien henkilöstöstä on korkeakoulutettuja ja heistä vähintään puolet yliopistokoulutettuja varhaiskasvatuksen opettajia.