Kasvukausi poikkeusoloissa: Ilkka Mehtälän opiskelijoille on maatiloilla kova kysyntä

Korona ei tullut lehmänkello kaulassa luonnonvara-alan lehtorin Ilkka Mehtälän työpaikalle, Oulun seudulla toimivan ammatillisen oppilaitoksen Osaon Muhoksen yksikköön.

– Lähiopetuksen keskeyttämistä edeltävänä perjantaina en olisi mitenkään voinut uskoa, että seuraavalla viikolla opiskelen Teamsin käyttöä ja annan näin paljon etäopetusta, Mehtälä sanoo.

Maatilan työt eläinten ja koneiden kanssa ovat luonteeltaan sellaisia, että kaikkea ei voi oppia etänä. Mehtälällä ei ole ollut aiemmin juuri lainkaan etäopetusta. Siihen nähden ensimmäiset etänä annetut teorialuennot ovat olleet suorastaan menestys.

– Avasin yhteyden, ja siellä olivat kaikki opiskelijat odottelemassa. Sehän on enemmän kuin normaalilla oppitunnilla keskimäärin. Useimmat opiskelijat ovat kyllä kovasti kaivanneet tänne koululle, mutta sellaisiakin on, jotka tykkäävät luennon kuuntelemisesta sohvalla makoillen.

 

Mehtälä opettaa tällä hetkellä maatalousalan ammatillisia perustutkintoja kuudelle 4–10 opiskelijan ryhmälle ja toimii esimiehenä yksikön tilan karjanhoitajille.

Jonkinlainen onni onnettomuudessa Mehtälän opiskelijoille on ollut se, että poikkeusolot alkoivat kasvukauden kynnyksellä. Opiskelijoilla olisi muutoinkin alkanut näihin aikoihin työssäoppiminen maatiloilla.

– Työvoiman saanti maatiloille on muodostumassa suureksi ongelmaksi, kun ulkomaista työvoimaa ei tänä kesänä ole saatavissa. Lähialueen yrittäjät tiedustelevat minulta viikoittain, olisiko meidän opiskelijoissamme navetta- tai konepuolen osaajia.

Mehtälä on toiminut tilanteessa samalla tavoin kuin ammatillisessa koulutuksessa muutoinkin toimitaan: hän on yrittänyt arvioida, kenen opiskelijan osaaminen riittää mihinkin.

Tilanne kertoo siitäkin, kuinka ammatillinen koulutus toimii alueen elinkeinojen tukena. Kriisitilanteessa korostuu myös Suomen ruuantuotannon omavaraisuus.

– Joskohan suomalaiset arvostaisivat maataloutta ja kotimaista tuotantoa tämän jälkeen enemmän.

 

Päiväkirja

Oppimista puolin toisin

 Ke 18.3.

Näytön arviointia. Opiskelijan näytön dokumenttien tarkastelua, videoita ja kirjallisia tehtäviä, jonka jälkeen arviointikeskustelua ohjaajan ja opiskelijan kanssa Whatsapp-puhelun välityksellä (ensi kertaa). Ihan toimiva systeemi ja opiskelija suoriutui näytöstä kiitettävästi. Tulee itsellekin hyvä fiilis, kun opiskelija onnistuu näytössä.

Sitten oli vuorossa Teams-palaveri, jossa loimme materiaalia seuraavan päivän luennoille.

To 19.3.

Aamupäivällä vielä viimeistelin oppimateriaalia, jota on tarkoitus käyttää iltapäivän opiskelutuokiossa. Tein myös omalle ryhmälleni muutamia koulutus- ja oppisopimuksia, jotta opiskelijat pääsevät aloittamaan hieman aikaisemmin oman työssäoppimisensa.

Luennon aloitin klo 11.45 ja opiskelijat olivat paikalla odottelemassa, kun avasin yhteyden. Jännitin hieman, miten etäyhteys toimii. Työpäivä oli puolin ja toisin oppimista ja hauskaa. Välillä täytyi käydä myös pelaamassa sulkapalloa kaverin kanssa. Illalla jatkui sitten seuraavan päivän luennon valmistelu. Päällimmäisenä tuntemuksena hämmennys vallitsevaan tilanteeseen.

Pe 20.3.

Aloitin päivän etäluennolla ja tehtävän annolla/ohjeistuksella. Opiskelijat olivat kaikki paikalla – paremmin kuin normaalilla oppitunnilla. Sen jälkeen jatkoin oppisopimusten ja koulutussopimusten tekemistä ja näyttöjen arviointia ja suunnittelua. Päivään kuului myös yhteydenpitoa työpaikkaohjaajiin ja opiskelijoihin, paljon puheluita.

Päivän tuntemukset kiva fiilis… Mökille mieli.

Ma 23.3.

Päivä alkoi henkilökunnan etäpalaverilla, jonka jälkeen järjestettiin osastoittain palaverit. Itse kävin aamupäivällä myös top-ohjauskäynnin läheisellä tilalla. Olin mukana tekemässä ammattitutkintolaiselle loppuarviointia. Lisäksi tein muutaman oppisopimuksen opiskelijoille. Iltapäivä kului sitten etäluennon pidossa ja opiskelijoiden ohjauksissa.

Päivä oli rauhallinen ja tiivis, toki illalla piti vielä kotona vastailla sähköposteihin ja katsoa seuraavan päivän näyttömateriaalia.

Ti 24.3.

Vastaanotin päivän aluksi kaksi näyttöä ja arvioin ne. Iltapäivällä tein oppisopimuksia ja koulutussopimuksia. Lisäksi pidin yhteyttä opiskelijoihin

Ke 25.3.

Tein työssäoppimisen ohjauskäyntejä ja sopimuksia opiskelijoille. Kyselin opiskelijoiden ja karjanhoitajien kuulumisia. Sovin myös työvuoroista ja tein Moodleen seuraavan päivän luennon materiaaleja.

To 26.3.

Etäluento aamulla eläintenhoitajaopiskelijoille työturvallisuudesta ja tehtävän ohjeistaminen. Kyselin opiskelijoiden kuulumisia: osa olisi jo halukas tulemaan koululle…