Ammatillisiin tutkintoihin uudet arviointikriteerit

Tavoitteena on selkeyttää ja tasavertaistaa osaamisen arviointia, ammatillisen osaamisen osaston päällikkö Anne Liimatainen Opetushallituksesta kertoo.

Ammatillisten tutkintojen perusteiden uudistus on työn alla. Mikä muuttuu?

Uudistamme sekä ammatillisten perustutkintojen yhteisiä osia että tutkintokohtaisia osia. Kaikille opiskelijoille yhteisiä eli yleissivistäviä osia ovat muun muassa kieliopinnot.

Uudistukset keskittyvät arviointikriteeristöön. Sen sijaan perustutkintojen sisältö pysyy lähes ennallaan. Siihen tehtävät pienet muutokset ovat esimerkiksi vanhentuneiden termien muuttamista ajantasaisiksi.

Uudistettu arviointikriteeristö kertoo entistä selvemmin, millaista osaamista eri arvosanat edellyttävät. Esimerkiksi opiskelijan käytännön taitojen arviointi korostuu entisestään.

 

Millainen on uudistuksen aikataulu?

Perustutkintojen yhteiset osat muuttuneine arviointikriteereineen julkistetaan joulukuussa ePerusteet-verkkopalvelussa. Uudistus astuu voimaan ensi vuoden elokuussa.

Tutkintokohtaisten osien arviointikriteeristöä uusimme vähitellen elokuuhun 2024 mennessä. Osa tutkinnoista on jo saanut uudet kriteerit.

 

Miksi uudistus tehdään?

Ammatillisten perustutkintojen osaamisen arviointiasteikko muuttui vuonna 2018 kolmiportaisesta viisiportaiseksi. Nyt teemme uuden portaikon mukaiset kriteerit. Tarkoitus on, että arviointi olisi entistä yhdenvertaisempaa eri koulutusalojen välillä.

 

Miten uudistusta on tehty? Miten yksittäinen opettaja voi osallistua?

Uudistusta on tekemässä paitsi Opetushallituksen väkeä myös työelämän, työmarkkinajärjestöjen sekä koulutuksen järjestäjien edustajia, esimerkiksi opettajia. Koronan aikaan työ on tehty pääosin etänä.

Opettajat pääsevät vaikuttamaan uudistukseen esimerkiksi avoimissa työpajoissa tai kuulemistilaisuuksissa. Opettajia on myös erikseen asetetuissa työryhmissä.

Uudistustyöstä kiinnostuneiden opettajien kannattaa olla yhteydessä opetushallituksen asiantuntijoihin.

 

Miten uudistukset muuttavat opettajan työtä?

Toivon mukaan uudet kriteerit helpottavat opettajien arviointityötä ja auttavat suuntaamaan opetusta. Olemme saaneet hyvää palautetta jo tehdyistä ammatillisten tutkinnon osien uudistuksesta.