Meidän porukka: Samikset mursi kuppikunnat

Satakuntalaiset ammatillisen koulutuksen paikallisyhdistykset kokosivat alueen amisopet Samikset-tapahtumaan. Yhteisissä keskusteluissa hälvennettiin huolia.

Opettajayhdistyksiltä on toivottu enemmän tapahtumia, joissa pääsisi keskustelemaan ja jakamaan kokemuksia. Tällaisen halusimme toteuttaa, OAJ:n Sataedun paikallisyhdistyksen Sopyn puheenjohtaja Kirsi Liljeroos kertoo.

Kirsi Liljeroos, OAJ:n Länsirannikon koulutuksen opettajayhdistyksen Wopyn puheenjohtaja Seppo Kaunisto ja Wopyn sihteeri Kimmo Liljeroos ovat ovat kahden eri amisyhdistyksen aktiiveja, jotka päättivät yhdistää voimansa ja järjestää oppilaitostensa opettajille yhteisen tapahtuman.

 

Tavoitteena oli koota alueen ammatilliset opettajat keskustelemaan koko porukkaa askarruttavista asioista.

Maaliskuussa Porissa järjestetyn Samikset 2019 -tapahtuman teemoiksi valittiin työhyvinvointi, vuosityöaika, tekijänoikeudet ja kestävä kehitys. Ohjelmassa oli muun muassa työhyvinvointipaneeli sekä opintopiirejä, jotka antoivat tilaa vapaalle keskustelulle.

Samikset veti paikalle viitisenkymmentä opettajaa. Tapahtuma oli avoin myös muille kuin yhdistysten jäsenille.

– Tapahtumassa kaikki palaset loksahtivat kohdalleen. Vaikka olemmekin eri yhdistyksissä, teemme kuitenkin samaa työtä, Kimmo Liljeroos sanoo.

– Kuppikuntia ei syntynyt, vaan aidosti hyviä keskusteluja vieraidenkin ihmisten kanssa. Yhteiset kohtaamiset mahdollistavat kokemusten jakamisen ja vertaistuen, Kirsi sanoo.

Yhteistyöllä on myös käytännön hyötyjä, kun kustannuksia saadaan jaettua ja potentiaalista yleisöä on enemmän.

– Kahden yhdistyksen esittämä kutsu vaikkapa alueen kansanedustajille kuuluu paremmin kuin yksittäisen toimijan, Kirsi avaa.

 

Yhteistyön kautta jaamme yhteiset huolenaiheet ja tehostamme tiedonsaantia, Seppo Kaunisto sanoo.

Satakunnan amiksissa puhuttavat samat asiat kuin kollegoja muuallakin Suomessa, kuten käyttöönottovaiheessa oleva vuosityöaika.

Sataedu siirtyi vuosityöaikaan viime vuonna, Winnovalla on sama edessä elokuussa.

– Moni opettaja pelkää, että palkka laskee ja työaika lisääntyy, Kimmo kertoo.

Winnovassa opettajilla on nykyisessä työaikajärjestelmässä ylitys- ja iltatunteja, jotka nostavat kuukausipalkkaa. Huolena on, että elokuusta alkaen työnantaja määrää ainoastaan vuosityöajan mukaiset työtunnit, eikä lisätyötä ole.

Samikset-tapahtuma auttoi hälventämään huolta.

– Lähinnä ongelmat ovat väärinkäsityksiä eli ei ole ymmärretty vuosityöajan perusideaa. Minusta OAJ:n olisi pitänyt tiedottaa enemmän, Kimmo sanoo.

Hänen mielestään työehtosopimus jättää liikaa paikallista harkinnanvaraa.

– Nyt meillä työnantaja katsoo vain sitä, mitä tessiin on kirjattu ja sen mukaan mennään.

Opettajista tuntuu, että kaikkiaan alan uusista asioista, kuten reformista ja työaikamallista, ei ole tarpeeksi tietoa.

– Kyse ei ole siitä, että kaikki muutokset olisivat pahasta, vaan puutteellinen tiedonkulku häiritsee opettajiamme, Seppo sanoo.

Paremmin pitäisi tiedottaa myös työnantajan.

– Työnantajalla ei ole tarkkaa tietoa käytänteistä, joten näistä ollaan helposti vaitonaisia. Näissä tilanteissa yhdistysten on hankala toimia tiedonvälittäjänä, Seppo jatkaa.

 

Samikset-tapahtuman suunnittelu ja toteutus oli yhdistystensä tuoreille puheenjohtajilla Kirsille ja Sepolle OAJ:n Järjestöakatemian lopputyö. Akatemia on järjestön koulutus uusille aktiiveilleen.

OAJ:n ammatilliset opettajat ovat viime vuosina järjestäytyneet työnantajakohtaisiin paikallisyhdistyksiin, jolloin yhdellä yhdistyksellä on neuvottelukumppaninaan yksi työnantaja.

Satakunnan aktiivikolmikko sanoo, että järjestötoiminta vaatii aikaa ja vaivaa, mutta se antaa paljon.

– Yhdistystoiminnassa idea ei ole minä vaan ne muut. Kiitos tulee siitä, kun toiset nauttivat, Kimmo miettii.

– Kun on valmis antamaan, niin saa varmasti vähintään yhtä paljon takaisin. Tästä jää voitolle, sanoo Seppo.

Sopy ja Wopy

  • OAJ:n Sataedun paikallisyhdistys Sopy on Sataedun työnantajakohtainen paikallisyhdistys. Aloitti toimintansa viime vuodenalussa. 170 jäsentä.
  • OAJ:n Länsirannikon Koulutuksen opettajien paikallisyhdistys Wopy on Winnovan opettajien yhdistys. Perustettu 2009. Jäseniä 340.

Selkoa sopimussokkeloon työelämäoppaasta

Pohditko, miten opettajan työehdot määrittyvät? Seikkailetko sopimussokkelossa? Virka- ja työehtosopimuksia lukiessa voi hämmentyä. Apu on onneksi lähellä.

Jos pohdit palvelussuhteesi ehtoja, kurkista OAJ:n työelämäoppaaseen. Opas antaa koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen alan ammattilaisille tietoa alan työehdoista ja ratkaisuja ongelmatilanteisiin.

Työelämäoppaassa on runsaasti tietoa esimerkiksi ammatillisen koulutuksen uudesta vuosityöaikamallista – muun muassa lisätyön ja erilaisten lisien määräytymisestä kolmessa eri sopimusalan sopimuksessa.

OAJ on apunasi työelämän eri tilanteissa, ja usein asiat ratkeavat jo työpaikalla. Yleensä ensimmäinen linkki jäsenen ja järjestön välillä on oman työpaikan luottamusmies. Hän valvoo edustamiensa työntekijöiden etuja sekä lakien ja virka- ja työehtosopimusten noudattamista työpaikoilla.

Sara Juntunen