Meidän porukka: Studio K kutsuu, kuuleeko Eurooppa?

Otetaan kuppi kahvia, avataan videoyhteys ja aletaan jutella. Kajaanin ammattikorkeakoulussa on oivallettu, että etäyhteydet mahdollistavat kansainvälisen yhteydenpidon matalalla kynnyksellä.

Kajaanin ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opettajat ovat tänä vuonna kahvitelleet saksalaisten, belgialaisten ja latvialaisten kollegoiden kanssa Teams-videoyhteyden avulla.

Tapaamisiin valitaan aina jokin käsiteltävä aihe.

– Isona otsikkona on ollut se, miten pandemia on muuttanut opettajan työtä, kertoo englannin ja ruotsin kielen lehtori, kansainvälisyyskoordinaattori Jaana Härkönen.

Hoitotyön lehtori Taina Romppanen painottaa, että opettajat eivät halunneet jäädä voivottelemaan, kuinka vaikeaa kaikki on, vaan pohtia, mitä ajasta voi oppia.

Romppasen mielestä on ollut voimaannuttavaa jakaa hankala tilanne kansainvälisten kollegojen kanssa.

– Kun avasimme koneet Studio K:ssa ja istahdimme kahvikupin kanssa juttelemaan, tuli vahva yhteenkuuluvuuden tunne. Se antaa intoa tehdä omaa työtä.

Myös hoitotyön lehtori Florian Schimböck saksalaisesta Brandenburgin teknillisestä korkeakoulusta on nauttinut tapaamisista.

Hän sanoo opettajien kahvilan auttavan sosiaalisten taitojen ja kulttuurisen ymmärryksen kehittämisessä.

 

Ensimmäiset etäkahvit juotiin Kajaanin ammattikorkean vuotuisella kansainvälisyysviikolla. Sen jälkeen opettajat päättivät kokoontua myös tapahtumien välillä. Tapaamisissa on esimerkiksi jaettu etäopetusmetodeja.

Schimböck kertoo latvialaisten opettajien kehittäneen oppimislaatikoita, joiden avulla opiskelijat voivat harjoitella kliinisen työn taitoja kotona.

– Minä esittelin verkkoluentoja käyttäen H5P-työkaluja, joilla voi esimerkiksi luoda interaktiivisia videoita, aikajanoja, tietokilpailuja ja monitahoisia digitaalisia oppimisympäristöjä.

Romppanen jakoi kollegoilleen Teams-ympäristössä tehdyn hoitotyön simulaation, josta opiskelijatkin pitivät.

Sekä Schimböck että Romppanen kertovat, että toisilta saadut ideat kevensivät oman opetuksen suunnittelua.

 

Romppanen, Schimböck ja Härkönen tuntevat toisensa jo usean vuoden ajalta, mutta etäkahvittelu tarjoaa myös uusille tuttavuuksille matalan kynnyksen foorumin kansainväliseen verkostoitumiseen.

Taina Romppanen toteutti viime syksynä simulaation riikalaisen kollegan kanssa suomalaisille ja latvialaisille opiskelijoille.

Florian Schimböck puolestaan perusti suomalaiskollega Jukka Seppäsen kanssa Virtual Journal Clubin, jossa opiskelijat lukivat tutkimusartikkeleita ja keskustelivat siitä, kuinka käyttää tutkimustuloksia hoitotyön arjessa.

– Tällaisten ideoiden pallottelu ja innovointi edellyttää sitä, että me opettajat tunnemme toisemme hyvin, Romppanen sanoo.

 

Sosiaali- ja terveysalan opettajien virtuaalikahvila

  • Matalan kynnyksen kohtaamispaikka.
  • Kokoontuu 2–3 kertaa vuodessa Teams-videoyhteydellä.
  • Tällä hetkellä mukana Kajaanin ammattikorkeakoulu, Latvian Red Cross Medical College of Riga Stradins University, Belgian Howest University College West Flanders ja Saksan Brandenburg University of Technology Cottbus – Senftenberg.