Mitä ves-päivät ovat, kenelle ne kuuluvat ja miten ne lasketaan?

Päivitetyt ohjeet varhaiskasvatuksen opettajien ves-päivien soveltamisesta astuvat voimaan tammikuun alussa.

Soveltamisohje täsmentää esimerkiksi, että osa-aikaisten ansaitsemat ves-päivät pyöristetään lähimpään kokonaiseen päivään. Yhden päivän arvo on 7 tuntia 45 minuuttia myös osa-aikaisella työntekijällä.

 

Ves-päivät ovat kuntien yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisia ylimääräisiä vapaapäiviä.

Varhaiskasvatuksen opettajille, varhaiskasvatuksen erityisopettajille ja päiväkodinjohtajille kertyy vuodessa yksi ylimääräinen vapaapäivä jokaista kahta täyttä lomanmääräytymiskuukautta kohden. Vuodessa ves-päiviä voi olla enintään viisi.

Myös yksityisissä päiväkodeissa on vastaavat sopimusmääräykset ylimääräisistä vapaapäivistä, mutta vastaavasta osa-aikaisia koskevasta tulkinnasta OAJ ei ole vielä sopinut työnantajapuolen eli Avaintyönantajien eikä Hyvinvointialan liiton kanssa.

 

Ves-päivät kuuluvat kelpoisille varhaiskasvatuksen opettajille, varhaiskasvatuksen erityisopettajille ja päiväkodinjohtajille sekä sairaalassa työskenteleville varhaiskasvatuksen opettajille ja varhaiskasvatuksen erityisopettajille.

Jos kelpoisuusehdot täyttävä varhaiskasvatuksen opettaja toimii päiväkodinjohtajan tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan sijaisena tai muuten hoitaa näitä tehtäviä tilapäisesti, hänellä on oikeus ves-päiviin.

Epäpäteville varhaiskasvatuksen opettajille tai varhaiskasvatuksen erityisopettajille ves-päiviä ei kerry.

 

Lisää vastauksia ves-kysymyksiin:

kt.fi/sopimukset/kvtes