Muista nämä, kun olet jäämässä perhevapaalle

Perhevapaita koskevat säädökset on kirjattu työsopimuslakiin. Samoja säädöksiä sovelletaan myös virassa toimiviin opettajiin. Koska perhevapaat ovat lakisääteisiä, ne tulee myöntää hakemuksen mukaisesti.

Synnyttävällä vanhemmalla on oikeus 40 arkipäivän pituiseen raskausvapaaseen. Sen lisäksi molemmilla vanhemmilla on oikeus pitää vanhempainvapaata 160 arkipäivää, joista 60 päivää voidaan luovuttaa esimerkiksi toiselle vanhemmalle.

Vanhempainvapaita voi pitää korkeintaan neljässä jaksossa, ja yhden jakson on oltava vähintään 12 arkipäivää. Vanhempainvapaat täytyy pitää ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta. Työnantajalle perhevapaiden pitämisestä täytyy ilmoittaa viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaalle jäämistä.

 

Laki määrää perhevapaiden jaksotuksen ja pituuden, mutta vapaiden palkallisuudesta on sovittu kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalojen eri työ- ja virkaehtosopimuksissa.

Kaikissa opetusalan sopimuksissa on sovittu, että synnyttävä vanhempi saa palkallista raskausvapaata 40 arkipäivää ja palkallista vanhempainvapaata 32 arkipäivää. Muu kuin synnyttävä vanhempi saa palkallista vanhempainvapaata 32 arkipäivää.

Palkallisuuden ehdot vaihtelevat sopimusten mukaan. Oman sopimuksen perhevapaamääräykset kannattaa tarkistaa omalta luottamusmieheltä.

Palkallisen raskaus- ja vanhempainvapaan aikana työntekijä saa saman palkan, jonka hän olisi saanut ollessaan töissä. Tämän jälkeen molemmilla vanhemmilla on oikeus saada Kelasta vanhempainrahaa. Tarkemmat tiedot saa Kelasta.

 

Jos synnyttävän vanhemman palkalliset raskaus- ja vanhempainvapaat osuvat laskennallisen vuosiloman ajalle tai kesävapaajaksolle, pitää työnantajan maksaa hänelle Kelan päivärahaa vastaava osuus tältä ajalta. Tarkemmat tiedot korvauksista löytyvät kustakin työ- ja virkaehtosopimuksesta. Harjoittelukoulun sopimuksessa ei tällaista määräystä ole.

Jaksotusta kannattaa suunnitella tarkkaan. Oma luottamusmies tietää muun muassa, miten palkkaan vaikuttaa se, että palkaton perhevapaa osuu oppilaitosten lyhyiden lomien yhteyteen.

 

 


Perhevapaista kertoi OAJ:n erityisasiantuntija Anneli Vainik.

 


 

Onko sinulla palkkauksesta tai työehdoista kysymys, johon vastaaminen auttaisi myös kollegojasi? Lähetä kysymys osoitteeseen riitta.korkeakivi@oaj.fi. Viestin aihekenttään Kysy palkasta ja työehdoista.

 


Käytämme Joku roti -logoa jutuissa, jotka käsittelevät OAJ:n Joku roti -kampanjan sisältöjä. Tutustu kampanjaan: oaj.fi/jokuroti