Sapeettaako yo-kokeiden valvonta? – Näin valvontavuorot jaetaan ja korvataan

Kevään ylioppilaskokeiden valvonta voi olla aikamoinen riesa, kun se osuu muiden työkiireiden keskelle.

Valvontakerrat ovat lisääntyneet, koska hyväksytyn kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa ja milloin haluaa. Moni opiskelija on myös oikeutettu erityisjärjestelyyn, esimerkiksi suorittamaan kokeen yksin.

Yo-kokeiden valvonta kuuluu lukion opettajan virkatehtäviin, eikä siitä makseta erillistä korvausta. Valvonta on historiallisesti huomioitu lukion opetuksesta maksettavissa kerrointunneissa.

Lukion sivutoimiselle tuntiopettajalle ja peruskoulun opettajalle, joka ei opeta lukiossa, pitää valvonnasta maksaa virkaehtosopimuksen mukainen palkkio. Myös aikuislukion opettajalle valvonnat on korvattava erikseen.

 

Valvonnasta johtuva kiire rassaa opettajia enemmän kuin raha. Vuorojen jako voi tuntua epäreilulta.

OVTES ei määrää, miten valvonnat pitää jakaa. Henkilöstöä on kuitenkin kohdeltava tasapuolisesti.

Valvonnat on suhteutettava opettajan koko lukuvuoden työmäärään. Niitä tarkastellaan lukuvuositasolla, joten syksyn valvontatyö pitää huomioida keväällä.

OAJ suosittelee, että kaikki opettajat, joiden opetusvelvollisuus täyttyy, valvovat yhtä paljon. Näin erisuuruiset opetusvelvollisuudet eivät aseta opettajia eriarvoiseen asemaan.

Peruskoulun ja lukion yhteisten opettajien valvontamäärissä huomioidaan vain lukion työmäärä ja opetusvelvollisuus. Osa-aikaiset opettajat valvovat osa-aikaisuuteensa suhteessa.

Työnantajan on kerrottava opettajille, millä perusteella yo-kokeiden valvonnat on jaettu. Luottamusmies valvoo, että kohtelu on tasapuolista.

 

Tänä vuonna yo-kokeiden tarkistaminen osuu pääsiäisviikoille. OAJ edellyttää, että Ylioppilastutkintolautakunta huomioi pääsiäisen arviointityön aikataulussaan.

YTL pidensikin pääsiäisviikon kokeiden tarkastusaikaa päivällä. Tätä päivää ei tarvitse erikseen hakea. Tämän lisäksi lukiot voivat hakea lisäpidennystä.

OAJ kehottaa opettajia ja lukioita arviomaan lisäajan tarvetta ja myös hakemaan sitä matalalla kynnyksellä. Työnantajalla ei ole työnjohto-oikeutta pyhäpäiviin tai viikonloppuihin.

 

Kysymyksiin vastasi OAJ:n erityisasiantuntija Antti Syrjälä.

 


Onko sinulla palkkauksesta tai työehdoista kysymys, johon vastaaminen auttaisi myös kollegojasi? Lähetä kysymys osoitteeseen opettaja@oaj.fi. Aihekenttään otsikko Kysy palkasta ja työehdoista.


Käytämme Joku roti -logoa jutuissa, jotka käsittelevät OAJ:n Joku roti -kampanjan sisältöjä. Tutustu kampanjaan: oaj.fi/jokuroti