Lakinurkka: Rehtorilla on lupa rajoittaa huoltajan visiittejä koulussa

Perusopetus on lähtökohtaisesti julkista, ja kuka tahansa voi tulla seuraamaan sitä. Hyviin tapoihin kuuluu, että opetuksen seuraamisesta sovitaan etukäteen opettajan ja rehtorin kanssa.

Joskus huoltajat tahtovat vierailla luokassa niin innokkaasti, että se haittaa opetusta. Miten silloin toimitaan?

Jos huoltajien tai ulkopuolisten vierailut koulussa kuormittavat opettajaa tai oppilaita tai aiheuttavat muuten häiriötä tai vaaratilanteita, opettajan täytyy viipymättä keskustella asiasta esihenkilön kanssa.

Opetuksen seuraamista voidaan rajoittaa, jos siihen on perusteltu syy, kuten turvallisuusriski tai opetuksen häiriintyminen. Vieraita ei myöskään tarvitse sallia silloin, kun luokassa opiskelee erityistä tukea saavia oppilaita. Perusopetuksen julkisuus ei koske erityisopetusta.

Päätöksen opetuksen seuraamisen rajoittamisesta tekee rehtori. Päätös on muutoksenhakukelpoinen, ja se on aina tehtävä tapauskohtaisesti ja määräajaksi.

 

Muutama vuosi sitten näin tapahtuikin. Peruskoulun rehtori epäsi oppilaan äidiltä luvan seurata oppitunteja, jotta oppilaan ja hänen luokkatovereidensa häiriötön koulutyö turvattiin. Äidillä oli edelleen oikeus osallistua vanhempainiltoihin ja muihin vanhemmille tarkoitettuihin tilaisuuksiin.

Äiti vei asian oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus totesi, että koululla oli oikeus rajoittaa opetuksen seuraamista, koska äidin saapuminen seuraamaan lapsensa opetusta aiheutti levottomuutta ja huolta eikä koulu ollut rajoittanut mahdollisuuksia osallistua vanhemmille tarkoitettuihin tilaisuuksiin.

 

KHO:n päätös on tärkeä, koska ulkopuolisten aiheuttamat häiriöt ja turvallisuusuhat ovat lisääntyneet kouluissa. Päätöksen perusteella koululla on mahdollisuus toimia opiskelu- ja työturvallisuuden sekä häiriöttömän opiskelun suojaamiseksi.

 

Kysymykseen vastasi OAJ:n johtava juristi Erkki Mustonen.

 


 

Kysy lakiasioista Onko sinulla lakiasioista kysymys, johon vastaaminen auttaisi myös kollegojasi? Lähetä kysymys osoitteeseen opettaja@oaj.fi, aihekenttään otsikko Kysy lakiasioista.

 


 

Käytämme Joku roti -logoa jutuissa, jotka käsittelevät OAJ:n Joku roti -kampanjan sisältöjä. Tutustu kampanjaan: oaj.fi/jokuroti