Kumppanukset: Jäsenkunnan kilvet

Vesa Rinta-Säntti ja Timo Kettunen tekevät yhteistyötä sekä rehtoreina että luottamusmiehinä. Oulussa edunvalvonnan tukena on kattava, kuulumisia ja näkemyksiä välittävä verkosto.

Kumppanukset-juttusarjassa ystävät tai yhteistyökumppanit kertovat toisistaan ja siitä, mikä heitä yhdistää.

 

Vesa Timosta:

Tutustuin Timoon 1990-luvulla OAJ:n valtuustossa. Hän oli Oulun kaupungin luottamusmies ja minä Kiimingin kunnan pääluottamusmies. Nyt olemme molemmat OAJ:n paikallisyhdistyksen rehtorineuvottelukunnan jäseniä ja luottamusmiehiä Oulussa.

Poikkeusolojen aikana on neuvoteltu, miten samanaikainen lähi- ja etäopetus korvataan opettajille. Opettajat toivat nimittäin esille tekevänsä kaksinkertaista työtä, ja rehtoritkin tarvitsivat työkaluja työn teettämiseen.

Vappuviikolla OVTES-tiimi, johon Timo kuuluu, sai sovittua työantajan kanssa, että päällekkäistä työtä tekeville opettajille maksetaan oto-korvaus.

 

Parhaillaan laitamme itsemme likoon kaupungin aloittamissa yt-neuvotteluissa. Oulussa on puhuttu aika pitkistäkin lomautuksista ja esimiesten lomauttamisesta. Ensi lukuvuotta pitäisi suunnitella, emmekä tiedä, missä kunnossa koko organisaatio on elokuussa.

Neuvotteluja käyvällä pääluottamusmiehellä ja Timolla paikallisyhdistyksen puheenjohtajana täytyy olla käytettävissään mahdollisimman paljon tietoa. Minun roolini on tukea neuvottelijoiden näkemyksiä ja tarjota oman verkostoni ja kokemukseni kautta ajatuksia siitä, mikä voisi olla seuraava liike neuvotteluissa.

Eteenpäin vietävää asiaa pitää pystyä tarkastelemaan monelta kantilta. Rehtorineuvottelukunnan kautta saamme koottua mielipiteitä, tunnelmia ja kokemuksia koko kaupungin alueelta ja kaikilta opetusaloilta. Minulla on myös suora, luottamuksellinen yhteys Suomen rehtorien Suren puheenjohtajaan ja hallitukseen, jossa vaikutin neljä kaksivuotiskautta.

 

Timo on valmis tekemään pitkää päivää ja hän vaikuttaa sinnikkäästi kunnallispoliitikkoihin. Timo uskaltaa tarttua ikäviin asioihin ja ottaa jäsenkuntaan kohdistuvaa kovaakin kritiikkiä omaan kilpeensä.

Edellisiin lomautuksiin liittyneessä prosessissa kaupunki joutui maksamaan 900 000 euroa korvauksia kaupungin työntekijöille ja viranhaltijoille. Noin puolet korvauksia saaneista oli opettajia. Työnantaja syyllisti vahvasti luottamusmiehiä ja paikallisyhdistyksen puheenjohtajaa.

Tämän kevään yt-neuvotteluissa olemme taas kilpenä suhteessa jäsenkuntaan ja tarvitsemme kollegiaalista tukea. Verkostot, yhteistyökumppanuudet ja suorat yhteydet sekä opettajiin että rehtoreihin ovat tärkeitä, jotta emme ole yksin mielipiteidemme kanssa.

 

Timo Vesasta:

Vesalla ja minulla on pitkä kokemus niin rehtorin ja luottamusmiehen rooleista kuin opettajuudestakin. Olemme kiinni koulutyön ja oppilaiden arjessa, mutta meillä on myös näköala hallintoon ja siihen kohtaavatko nämä kaksi.

Samanaikaisen lähi- ja etäopetuksen korvaamisesta neuvoteltaessa huomasin selvästi, että hallinnossa ei nähdä opettajan työn mittakaavaa.

Luottamusmiehenä seurasin, miten opettaja piti ensin päivän lähiopetusta ja sen jälkeen hänellä oli tietty määrä etänä kontaktoitavia oppilaita. Hallinnossa epäiltiin, onko tässä ylipäätään neuvottelukysymystä.

Opettajien ja oppilaiden digiloikkaa voi verrata siihen, että Oulun kaupunginvaltuustolla meni noin kuukausi ennen kuin he saivat Teams-etäkokoukset pyörimään.

Korona-aikana myös rehtorien vastuut ja velvollisuudet ovat lisääntyneet merkittävästi. Rehtorit kantavat huolta opettajien jaksamisesta, vaikka omakin jaksaminen voi olla kortilla.

 

Vesa toi huhtikuussa sivistys- ja kulttuuritoimen henkilöstötoimikuntaan Kauppalehden artikkelin ja nosti sen kautta ansiokkaasti esiin esimiehen aseman työpaikalla.

Kun ihmiset ovat stressaantuneita eivätkä aina hallitse tunteitaan, esimies voi joutua varsin outojen paineiden, jopa kiusaamisen kohteeksi. Vesa muistutti esimiesten työsuojeluvaltuutetun roolissa, että kenenkään työhön ei kuulu toisten roskapönttönä oleminen.

 

Olen oppinut Vesalta verkostojen hyödyntämistä. Oulussa saamme toimivan, vuorovaikutuksellisen verkoston avulla kerättyä nopeasti dataa siitä, mitä kaikkea valmiuslain aikana oikeastaan tapahtui ja millaisia johtopäätöksiä siitä pitäisi vetää.

Lomautusneuvotteluihin pystymme viemään työnantajalle leveillä hartioilla viestiä, miltä tilanne näyttää opettajien ja rehtorien näkökulmasta. Tavoitteena on, että opetushenkilöstö rajattaisiin yt-neuvottelujen ulkopuolelle.

Kaiken tänä keväänä tehdyn työn jälkeen ajatus lomautuksista tuntuu loukkaavalta. Ei sitä voi käsittää opettaja eikä rehtori.

 

Vesa Rinta-Säntti

  • Oululaisen Alakylän koulun rehtori.
  • OAJ:n luottamusmies.
  • OAJ:n Oulun paikallisyhdistyksen rehtorineuvottelukunnan jäsen.
  • Esimiesten työsuojeluvaltuutettu.
  • Suomen rehtorien Suren alueyhdistyksen hallituksen jäsen.

Timo Kettunen

  • Oululaisen Kaukovainion koulun rehtori.
  • OAJ Oulun paikallisyhdistyksen puheenjohtaja.
  • OAJ:n ja neuvottelujärjestö Jukon luottamusmies.