Erityisopetusta saa antaa vain erityisopettaja – luokan- tai aineenopettajuus ei yksin riitä

Voiko luokan- tai aineenopettaja antaa erityisopetusta vai tarvitaanko siihen erityisopettaja? Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitussihteeri Marjaana Larpa vastaa.

Kuka saa antaa osa-aikaista erityisopetusta yleisopetuksen ryhmässä olevalle?

Osa-aikaista erityisopetusta antavalla opettajalla on ensinnäkin oltava joko ylempi korkeakoulututkinto tai luokanopettajan kelpoisuus. Lisäksi hänen on täytynyt suorittaa erityisopettajan opinnot.

 

Voiko luokan- tai aineenopettaja antaa erityisopetusta?

Ei, ellei hän ole suorittanut erityisopettajan opintoja. Erityisen tuen oppilaalle annettava opetus määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa hojksissa. Kaikkeen erityisopetukseen, kuten osa-aikaiseen erityisopetukseen, erityisluokanopetukseen, erityisaineenopetukseen ja erityisesiopetukseen, vaaditaan erityisopettajan opinnot.

Erityisopetukseen tarvittavista kelpoisuuksista on ollut epätietoisuutta.

Mitä opetusta luokan- ja aineenopettaja voi antaa erityisen tuen oppilaalle?

Hän voi opettaa erityisen tuen oppilasta niillä tunneilla ja niissä aineissa, joissa oppilas hojksin mukaan ei tarvitse erityisopetusta. Silloin oppilas on mukana yleisopetuksen ryhmässä.

 

Kuka vastaa siitä, että oppilaan oikeus oppimisen tukeen toteutuu?

Opetuksen järjestäjä vastaa aina siitä, että oppilaan oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukeen toteutuu.

 

Miksi tämä asia on nyt pinnalla?

Luokan- ja aineenopettajat ovat olleet epätietoisia siitä, voivatko he antaa osa-aikaista erityisopetusta tai erityiseen tukeen liittyvää erityisopetusta. Kouluissa käytännöt vaihtelevat.

Erityisopetukseen tarvittavista kelpoisuuksista säädetään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa. Kun erityistä tukea uudistettiin 2012, kelpoisuuksiin ei tullut muutoksia.