Minna Ängeslevä: Revitään rönsyt

Opetusministeri Anna-Maja Henriksson korosti haastattelussaan lokakuun Opettajassa, että opettajien pysyminen ammatissaan sekä ammatin vetovoima ovat kiinni arvostuksesta. Lukijamme innostuivat penäämään tekoja kauniin arvostuspuheen takeeksi.

Että mitenpä olisi, jos arvostusta osoitettaisiin keventämällä työtaakkaa ja korjaamalla työoloja. Koulujen ja opetuksen todellisuuden asiantuntijoina opettajat haluaisivat mahdollisuuden vaikuttaa enemmän työhönsä ja työskentelyoloihinsa sekä tulla paremmin kuulluksi, kun koulutusta uudistetaan.

 

Opetusalan ammattilaisten toiveet kolahtavat työhyvinvoinnin osatekijöihin. Työhyvinvointi on tiukasti kiinni työn sisällöissä, käytännöissä ja työympäristön turvallisuudessa. Se syntyy mielekkäistä, selkeistä työtehtävistä, terveellisistä työolosuhteista sekä mahdollisuudesta muokata työtä omaa ammattitaitoa käyttäen.

Kullanarvoista on, kun työyhteisöä johdetaan ymmärtävästi ja tukea on saatavilla niin pomolta kuin kollegoiltakin. Ja kun työmäärällä on rajat ja korvaus vastaa homman vaativuutta.

Rakenteiden pitää siis olla kunnossa ja inhimillisyyden sekä vuoropuhelun läsnä.

 

Ettei se omalta tuntuva rakas työ peittyisi turhan alle.

 

Turhan monen kokemus on toisenlainen. Kasvanut työtaakka painaa ja ylimääräisiltä tuntuvat työtehtävät tuskastuttavat. Ne ovat pois kaikkein tärkeimmästä, opettamisesta ja oppijoiden huomioimisesta.

Päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa toivotaan kasvurauhaa lapsille ja nuorille ja työrauhaa koko yhteisölle. Että oppijat ehtisivät omaksua oleellisimmat opit ja heillä olisi aikaa kypsytellä tulevaisuudentoiveitaan. Ja ettei se opettajan omalta tuntuva rakas työ peittyisi turhien rönsyjen alle.

Tasapainon hakemisessa ei ole kyse muutosten vastustamisesta. Maailman liikahdellessa on koulutuksessakin tehtävä peliliikkeitä. Mutta miten ja millaisella vauhdilla, siitä oppimisyhteisöissä on kasapäin viisautta.

Jokaisella päätöksenteon tasolla pystytään tekemään yhteisöjen hyvinvointia parantavia ratkaisuja. Näiden asioiden eteen OAJ vaikuttaa ja neuvottelee niin Arkadianmäellä kuin kuntien neuvotteluhuoneissakin.

 

Minna Ängeslevä on Opettaja-lehden päätoimittaja.

» minna.angesleva@oaj.fi

X:ssä @MAngesleva