Isoin kirjaimin

Tinkimätön ja ratkaisuhakuinen. Sellainen on ollut OAJ:n toimintatapa vaikuttamisessa hallituksen työelämäheikennyksiin.

Pääviestiä on jaksettu toistaa: kyllä, työelämää pitää uudistaa, mutta vientivetoinen työmarkkinamalli ei kerta kaikkiaan käy.

Myös jäsenkysely syksyllä vahvisti, että jäykkä vientimalli on kriittinen kysymys opettajille.

Järjestö haluaa keskustelemalla hakea kasvatus-, opetus- ja tutkimusalan ammattilaisille reilumpaa ratkaisua.

Neuvottelureitin raivaamista on riittänyt pimeästä syksystä pakkastalveen saakka. Vuoropuheluyhteys hallitukseen ja muihin osapuoliin on säilynyt, mutta tulokset ovat toistaiseksi himmeitä. Maan hallituksella on tiukka asenne ja työntekijäpuolellakin erilaisia näkemyksiä.

 

Sopimisen vapautta ei haluta luovuttaa poliittisille päättäjille eikä vientiliitoille.

 

Reilu ratkaisu tarkoittaa opetusalalla hellittämätöntä otetta ammattijärjestöjen keskeisestä oikeudesta, sopimusvapaudesta. OAJ vetoaa esimerkiksi kansainvälisiin sitoumuksiin, joissa edellytetään työntekijöiden vapautta neuvotella ja sopia palkoistaan työehtosopimuksella.

Se, että sopimisen vapautta ei luovuteta poliittisille päättäjille eikä vientiliitoille, merkitsee kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille mahdollisuutta neuvotellen kuroa kiinni laahaavaa palkkakehitystä.

Se tarkoittaa myös, että sopimuspöydissä voidaan pureutua alan omiin tarpeisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi työvoimapula ja osaajien pysyminen alalla.

 

Nuppeja käännetään nyt vähitellen kaakompaan. Marraskuussa suuntaa paremmalle työmarkkinapolitiikalle näyttivät OAJ:n jäsenet räpsäyttämällä valot päälle mielenilmauksessaan. Uuden vuoden puolella järjestö kasvatti volyymia isoin kirjaimin mediassa.

Helsingin Sanomien viikon takainen sunnuntaietusivu välitti opettajien huolet ja järjestön ratkaisun hengen aamiaispöytiin.

 

Kirjainten kasvamisesta huolimatta OAJ:n kuuluvin viesti on ja pysyy: ratkaisu on löydyttävä neuvotellen.

Muuhunkin varaudutaan. Merkkinä siitä on tammikuun puolivälissä tehty jäsenkysely. Se tiedusteli, millaisiin vastatoimiin jäsenet ovat tarvittaessa valmiita.

 

Minna Ängeslevä on Opettajan päätoimittaja.

» minna.angesleva@oaj.fi

X:ssä @MAngesleva