Takaisin maailman kärkeen

Viimeisimmän Pisa-kierroksen tulokset olivat monin tavoin odotettuja, mutta samalla ne panivat miettimään.

Haluan aluksi korostaa, että Suomi on edelleen korkeasti koulutettu maa, ja meillä on hyvin toimiva koulutusjärjestelmä. Olemme OECD-maiden keskiarvon yläpuolella kaikissa Pisassa tutkituissa aineissa.

Siitä huolimatta 15-vuotiaiden oppilaidemme tulokset ovat heikentyneet merkittävästi.

Olen erityisen huolestunut lukutaidon heikentymisestä. Peräti 21 prosenttia nuorista ei saavuttanut sellaista osaamisen tasoa, jota koulussa ja yhteiskunnassa pärjäämisessä tarvittaisiin.

Osuus on kasvanut yli seitsemällä prosenttiyksiköllä vuodesta 2018. Tähän meidän on suhtauduttava vakavasti.

 

Tavoitteena on, että opettajien hallinnollista työtä vähennetään.

 

Yksi tärkeimmistä asioista Suomen tulevaisuuden kannalta on, että jatkamme satsaamista lasten ja nuorten hyvään koulutukseen.

Nyt tarvitaankin lisäpanostuksia sen varmistamiseksi, että kaikilla nuorilla ovat perustaidot – luku-, kirjoitus- ja laskutaito – hallussa.

Opetusministerinä iloitsen siitä, että hallitus vahvistaa perusopetuksen rahoitusta 200 miljoonalla eurolla vuodesta 2027 alkaen.

Lisäämme kolme vuosiviikkotuntia alaluokille äidinkielen ja matematiikan opetukseen. Näin annamme opettajille työrauhaa ja oppilaille mahdollisuuden oppia hitaammassa tahdissa.

Myös kodeissa voidaan tehdä paljon lukuinnostuksen vahvistamiseksi. Mikä onkaan mukavampaa kuin istua alas lapsensa tai lapsenlapsensa kanssa kiehtova satukirja kädessä.

 

Tärkeä uudistus, jonka olen laittanut vireille, on oppimisen tuen uudistus.

Tavoitteena on, että opettajien hallinnollista työtä vähennetään. Lisäksi meidän pitää varmistaa, että oppilaat saavat tarvitsemansa tuen oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Painopiste siirtyy ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.

Toinen tärkeä uudistus on tasa-arvorahoituksen vakiinnuttaminen. Sillä luodaan tasavertaisia oppimisen mahdollisuuksia kaikille lapsille heidän taustoistaan riippumatta.

Päästäksemme takaisin maailman kärkeen meidän on siirryttävä sanoista tekoihin. Näin myös tehdään.

 

Anna-Maja Henriksson on opetusministeri.