Onko nykykoulu ilmastoradikaali maailman muuttaja vai sittenkin kulutusyhteiskunnan ylläpitäjä?

Kun vuosi sitten lähdimme rakentamaan OAJ:n vaikuttamiskampanjaa eduskuntavaaleihin, otimme pääajatukseksi #koulutusratkaisee -teeman.

Ideana oli, että kasvatukseen, koulutukseen ja tutkimukseen kannattaa investoida, koska kaikkien hankalien ongelmien ratkaisu löytyy lopulta aina niiden avulla. Myös ilmastonmuutos ratkeaa tieteen ja innovaatioiden kautta sekä kasvattamalla ja kouluttamalla nuoria kestävään elämäntapaan.

Ilmastoraportin ilmestymisen jälkeen törmäsin työssäni yhä useammin kysymyksiin siitä, miten opettajat omassa työssään ja OAJ järjestönä edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa. Opetetaanko nuorille näitä asioita koulussa ja missä oppiaineissa? Tarvitaanko uusi oppiaine ilmasto-oppi? Noudatetaanko päiväkodeissa ja oppilaitoksissa kestävän kehityksen pelisääntöjä? Entä OAJ:n toimistossa? Miksei OAJ ole mukana Ilmastoveivissä, tiedusteli eräs jäsen. Mitä mieltä OAJ on Greta Thunbergin aloittamasta ilmastolakosta? Kysyjinä olivat niin media, päättäjät kuin siis jäsenetkin.

Lähes kaikissa oppiaineissa voi pitää esillä ilmastonäkökulmaa.

OAJ:n toimisto on jo vuosia ollut mukana Maailman luonnonsäätiön WWF:n Green Office -ohjelmassa. Ohjelman tavoitteet ovat auttaneet muun muassa laskemaan toimiston energiankulutusta roimasti alaspäin.

Mutta paljon suurempi merkitys on sillä, miten jäsentemme kautta käytämme mahdollisuutemme vaikuttaa tulevaan sukupolveen ja heidän asenteisiinsa.

Ainakin perusopetuksen opetussuunnitelma tunnistaa kestävän kehityksen ja elämäntavan. Tavoitteena on ohjata ”ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle”.

Lähes kaikissa oppiaineissa voi pitää esillä tätä näkökulmaa. Mutta pitääkö ammattikuntamme? Entä sinä itse?

OAJ on nyt mukana Ilmastoveivissä ja yhdessä Planin kanssa haastamassa kouluja ilmastotekoihin. Suomi Areenassa yhden keskustelun aiheena on provosoivasti: Onko nykykoulu ilmastoradikaali maailman muuttaja vai sittenkin kulutusyhteiskunnan ylläpitäjä?

Mikä on päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ja sitä kautta opettajien ja johtajien rooli ilmastonmuutoksessa? Mitä mieltä sinä olet?

Heljä Misukka on OAJ:n koulutusjohtaja.

helja.misukka@oaj.fi