Arto O. Salosen kolumni: Sivistys etsii hyviä syitä elämälle

Huomisen viehättävyys on siinä, että sitä ei ole olemassa. Siihen, mitä ei ole olemassa, voidaan vaikuttaa. Siksi huomista on mahdollista tehdä tänään – tässä ja nyt.

Hyvä tulevaisuus rakennetaan sivistyksen varaan. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta otti hiljattain kantaa siihen, millaista sivistystä Suomessa pitäisi tavoitella.

Valiokunnan mukaan ”systeeminen ajattelu on tärkeä osa ekososiaalista yleissivistystä ja sitä pitää vahvistaa eri oppiaineiden ja tutkintojen yhteydessä”.

Systeemistä ajattelua oppii, kun keskittää huomiota siihen, kuinka eri asiat ovat yhteydessä toisiinsa. Mistä tämä peruna tähän lautaselle on tullut ja kuka nämä minun vaatteeni on ommellut?

On oleellista tunnistaa, millaisen maailman puolesta toimii.

Tulevaisuusvaliokunta otti kantaa myös opettajankoulutukseen toteamalla, että ”opettajankoulutuksessa on panostettava merkittävästi kestävän kehityksen edellyttämiin ajattelun ja dialogin taitoihin ja niihin liittyvään pedagogiikkaan”.

Opettajan vaikutusten verkosto on laaja. Se ulottuu kauas tulevaisuuteen. Siksi on oleellista tunnistaa, millaisen maailman puolesta toimii. Millaisilla arkisilla valinnoilla vahvistaa jo olemassaolevaa maailmaa ja mitkä valinnat kääntävät kohti uutta.

Käänteen tarve korostuu, sillä vallalla olevat hyvän elämän tavoittelun tavat eivät kiinnitä riittävästi huomiota sen maailman laatuun, joka on jäämässä lapsillemme ja lastenlapsillemme.

 

Sivistys kysyy, kuinka hyvän saa riittämään mahdollisimman monelle. Se kysyy, mistä on hyvä elämä tehty suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa kotitalouksilla on rahaa käytössään enemmän kuin koskaan aikaisemmin mittaushistorian aikana.

Aineettomien asioiden lisäämisellä ei ole lainkaan rajoja. Mutta elintason parantamispyrkimyksillä on.

Oman elämän tarkoituksellisuuden ja merkityksellisyyden tunnistamiseen kiteytyy hyvä elämä. Se huipentuu aamuun, jossa on helppoa tunnistaa hyvä syy käydä elämään uutta päivää.

Toivottavasti sellaisia aamuja on tänä kesänä paljon meillä jokaisella.

 

Arto O. Salonen on sosiaalipedagogiikan professori Itä-Suomen yliopistossa.