Urheiluopiston luottamusmies uudistaisi työehtosopimusta

Työehtosopimuksen pitäisi ottaa paremmin huomioon opetustapojen ja työn luonteen muutos. Paikallisen sopimisen osuutta ei pidä lisätä.

Näin ajattelee tamperelaisen Varalan urheiluopiston luottamusmies Pekka Rindell.

 

Opetuksen henkilökohtaistaminen, työelämäyhteistyön laajeneminen ja poikkeusajan lisäämä etä- ja hybridiopetus. Muun muassa nämä ovat muuttaneet ammatillisen opettajan työn luonnetta urheiluopistoissa.

Opiskelijat oppivat – ja opettajat ohjaavat oppimista – aiempaa enemmän käytännön työssä työpaikoilla.

– Ammatillisen koulutuksen pitääkin vastata työelämän tarpeisiin. Toisaalta nyt opettajan liikkumiseen työpaikoille kuluu paljon aikaa. Liikkuminen ja hybridityön aiheuttama työmäärän lisäys pitäisi ottaa huomioon työehdoissa, Rindell sanoo.

Varalan urheiluopistossa voi suorittaa liikunnanohjauksen ammatillisen perustutkinnon. Valmentajille on tarjolla valmennuksen ammattitutkinto ja erityisammattitutkinto.

 

Viimeaikaisiin opetusalan sopimusratkaisuihin on sisältynyt paikallisesti jaettavia eriä. Vaikka paikallinen sopiminen on sujunut Varalassa hyvin, Rindell ei haluaisi lisätä sen osuutta.

– Varala on pienehkö yksikkö, jossa hyvät keskustelusuhteet henkilöstön ja työnantajan välillä helpottavat neuvottelemista. Paikallinen sopiminen ei silti ole tasavertaista, sillä viime kädessä päätösvalta on työnantajalla.

Paikallisesti jaettavissa erissä on sekin hankaluus, että raha voi poistua järjestelmästä henkilön mukana, kun tämä jää esimerkiksi eläkkeelle.

– Pitkällä aikavälillä tämä hyödyttää enemmän työnantajaa.

Pekka Rindell haluaisi, että sopimusratkaisut turvaavat palkankorotukset kaikille, mutta on paikallisesti jaettavilla erilläkin paikkansa.

– On tarpeellista, että paikallisesti voidaan ottaa huomioon esimerkiksi tavallista vaativammat työtehtävät. Näin voidaan paremmin vastata muuttuviin tilanteisiin.

 

Urheiluopistoissa noudatetaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta

  • Urheiluopistoja on Suomessa 11 ja niissä työskentelee satakunta OAJ:n jäsentä. Varalassa on 18 vakituista opettajaa. Tuntiopettajia on yli 80.
  • Opistoissa on käytössä Sivistystyönantajien yksityisen opetusalan työehtosopimus. Se koskee noin 9 500:aa yksityisten koulujen ja oppilaitosten opettajaa pienistä erikoisalojen oppilaitoksista ammattikorkeakouluihin.

Seuraa Sivistan neuvottelujen kulkua: