Tutkimuspistari: Kynäily open apuna

Yliopistonopettaja Anne Martin Jyväskylän yliopistosta tutki väitöskirjassaan, miten opettajien ammatillista kehitystä voidaan tukea luovan kirjoittamisen keinoin.

Osa väitöskirjastasi on kaunokirjallisessa muodossa, koska se tuki ammatillista kehitystäsi.

Alussa kyse oli enemmän uteliaisuudesta kokeilla jotain erilaista. Mutta voi sanoa niin, että kokeilu vahvisti ammatti-identiteettiäni. Teen tutkijan ja opettajankouluttajan töitä mutta olen myös ensi kevään esikoiskirjailija.

 

Luova kirjoittaminen sopii aikoinaan ainekirjoituksessa loistaneille opettajille.

Luova kirjoittaminen sopii kenelle tahansa, joka uskaltaa heittäytyä ja ryhtyä leikkimään kielellä.

Tutkimukseni mukaan aikuisiällä kirjoittaminen voi avata luovia hanoja, jotka ovat opiskelu- tai työuran aikana menneet kiinni.

 

Kirjoittamalla opettaja voi oksentaa paperille työahdistuksensa.

Tutkimuksessani mukana olleet opettajat hyötyivät siitä, että saivat purkaa tunteitaan kirjoittamalla. Pelkkä kokemusten purkaminen ei kuitenkaan vie prosessia eteenpäin. Seuraava askel on lähteä työstämään tajunnanvirrasta uutta tekstiä, jossa käännetään katse valoa kohti.

 

Jos ei ole varma, osaako opettaa luovaa kirjoittamista, on parempi jättää opettamatta.

Silloin kannattaa kilauttaa kaverille. Varmaan joka työyhteisöstä löytyy joku, jolla on valmiina 5–10 minuutin kirjoitusharjoitus.

Voi myös kysyä oppilailta, mitä he haluaisivat kirjoittaa. Lasten luovaa ajattelua voidaan tukea yhdistämällä kirjoittamista eri oppiaineisiin. Esimerkiksi historiantunnilla voidaan kirjoittaa novelli.