Sovittelusopua hiotaan vappuun asti

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten sovittelussa neuvotellaan nyt tiheästi. Kaikki isot asiat ovat auki, kunnes jokainen niistä on saatu sovittua.

Kunnan tiivis sovittelutahti osoittaa neuvottelujärjestö Jukon ja OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen mukaan sen, että pääsopijajärjestöt yrittävät löytää sopua tosissaan.

– Yritämme nyt löytää kiistakysymyksiin luovasti uusia tulokulmia. Työnantajalla on omia kovia esityksiään ja eri työntekijäjärjestöillä niin vahvoja omia jäseniä koskevia tavoitteita, että kompromissia on todella vaikea saavuttaa.

Sovittelun pääkohdat ovat tuttuja jo huhtikuun alusta: kunnan pääsopimus, sopimuskorotukset, sopimuskauden pituus, kiky-tunnit, sote-sopimus ja varhaiskasvatuksen opettajien sopimusalasiirto muiden opettajien kanssa samaan sopimukseen.

– Pöydässä on poikkeuksellisen paljon asioita, jotka kaikki ovat isoja. Mikään sopimusosapuoli ei ole valmis kuittaamaan yhtäkään näistä isoista asioista ennen kuin kaikki asiat on ratkaistu, Luukkainen avaa.

Siksi sovittelussa ei saavuteta lainkaan välietappeja.

– Ei ole sellaista, että saatiin kuntoon tuo ja tuo ja voidaan keskittyä jäljellä oleviin.

 

Luukkaista on arvosteltu sosiaalisessa mediassa siitä, että hänen mukaansa neuvottelujen mahdollinen siirtyminen syksyyn tarkoittaisi työtaistelujen riskiä.

– Juko etsii pikaista sovitteluratkaisua. Mutta jos neuvottelut venyvät syksyyn, selkeää realismia on, että lakon uhka kasvaa, hän sanoo.

OAJ haluaa koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalalle samantasoiset palkankorotukset kuin muut ammattiryhmät ovat tällä sopimuskierroksella saaneet.

– Mutta jos kaikki meidän aloillamme jäävät vaille korotuksia, kiky-tunnit jatkuvat eikä sopimusalasiirtoa saada ratkaistua, työtaistelun uhka kasvaa väistämättä.

Ja jos joku muu kunta-alan järjestöistä on jossakin vaiheessa lähdössä työtaisteluiden linjalle, on muiden silloin vaikea tehdä toisenlaisia ratkaisuja, hän huomauttaa, mutta toivoo, että lukuisat sovittelukerrat tuottavat nyt todella tulosta huhtikuussa.

– Myös opettajat ansaitsevat työrauhan ja sopimukset, joissa otetaan oikeudenmukaisesti huomioon heidän työnsä arvo nyt ja kriisin jälkeen.

Kunta-alan sopijaosapuolia ovat KT Kuntatyönantajien lisäksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko, johon OAJ kuuluu, Julkisen alan unioni Jau sekä Sosiaali- ja terveysalan Sote.

 

Seuraa sovittelun etenemistä: