Sopimusneuvottelut: Niukka viestintä on luottamusta ja taktiikkaa

Sopimusneuvottelut käydään julkisuuden sijaan neuvottelupöydässä, OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos sanoo. Viestintälinja kuitenkin muuttuu, jos tilanne kriisiytyy.

Miten OAJ viestii kevään sopimusneuvottelujen etenemisestä?

Neuvottelujen aikana kerromme asioista yleisellä tasolla. Tiedotamme esimerkiksi eri sopimusalojen aikatauluista ja tuomme esille teemoja, joita neuvotteluissa on käsitelty. Kovin yksityiskohtaisista neuvottelutavoitteista emme neuvottelujen aikaan voi kertoa.

 

Miksi ette?

Yleinen käytäntö on, ettei kumpikaan osapuoli käy neuvotteluja julkisuudessa, vaan luottamuksellisesti neuvottelupöydässä. Yhtä lailla niukka linja liittyy neuvottelutaktiikkaan.

 

Eikö tavoitteita rummuttamalla voisi saada yleisen mielipiteen niiden taakse?

Olemmehan mekin kertoneet isoista linjoistamme. Mutta esimerkiksi tarkkojen palkankorotusvaatimusten esittäminen julkisuudessa ei edistä asiaa neuvottelupöydässä.

 

Mistä isoista linjoista OAJ on kertonut?

Esimerkiksi palkkaohjelman vaatimuksestamme, jolla muuten on vankkaa kaikupohjaa myös yleisen mielipiteen kannalta.

Julkisen alan palkat eivät ole riittävän kilpailukykyisiä. Jos esimerkiksi yksityisellä ja julkisella puolella sovitaan sama palkankorotusprosentti, niin yksityisellä puolella työnantaja käyttää aina enemmän ylimääräistä rahaa korotuksiin. Tällöin julkinen puoli jää ansiokehityksessä jälkeen. Tämä on fakta, jota kukaan ei voi kiistää.

 

Miten mahdollisista työtaistelutoimista viestitään?

Viestinnän luonne muuttuu, jos tilanne kriisiytyy. Jos neuvotteluissa ei päästä eteenpäin, on olennaista kertoa jäsenille ne asiat ja syyt, joiden vuoksi ratkaisuun ei ole päästy. Aito järjestövalmius syntyy, kun käytettävissä on tieto siitä, minkä vuoksi asioita tehdään.

 

Mistä jäsen saa tietoa työtaistelutoimista?

Kaikista kanavistamme, kuten jäsenkirjeistä, verkkosivuilta, Opettaja-lehdestä ja sosiaalisesta mediasta.

Erityisen tärkeää onkin varmistaa, että jokaisen jäsenen yhteystiedot ovat OAJ:ssa ajan tasalla. Tarkkana kannattaa olla, sillä sellaistakin on nähty, että tietyissä tilanteissa vastapuoli on yrittänyt murtaa yhteistä rintamaa virheellisillä tiedoilla.