Lukijakysely pohjusti Opettaja-lehden uudistusta

Jäsenlehdessä pitää kuulua jäsenistön ääni. Yllättäkää ja haastakaa lukija! Antakaa oikeiden arjen sankareiden äänen kuulua! Muun muassa tällaista palautetta Opettaja-lehti sai lukijakyselyyn vastanneilta.

Opettaja-lehden keväällä tehdyn lukijakyselyn perusteella opettajat kaipaavat lehdeltään jopa ihan vastakkaisia asioita.

Lukijoiden näkemykset poikkeavat toisistaan esimerkiksi siinä, missä määrin Opettajan pitäisi olla ammattijärjestölehti ja missä määrin ammattilehti. Osa toivoo keskittymistä pelkästään ammattijärjestön omiin asioihin ja edunvalvontaan, osa odottaa omaa työtä tukevaa ammattiasiaa.

”OAJ on opettajien edunvalvontajärjestö, ammattiyhdistys, mikä tulee näkyä myös Opettaja-lehdessä”, perustelee yksi vastaaja. Toinen puolestaan sanoo: ”Opettaja-lehti saisi mielellään olla enimmäkseen ammattilehti eikä ammattiyhdistyslehti. Tutkittua tietoa, asiallista asiaa, esille kaivettuja kehityskulkuja, kannanottojakin, mutta koulutuksesta – ei opettajien edunvalvonnasta.”

Ääripäiden kirjo näkyy myös opettajaidentiteettiä ja opettajan arkea käsittelevissä vastauksissa.

Kun yksi sanoo, että ”Opettaja-lehti tukee opettajaidentiteettiä, antaa voimaa ja uskoa omaan työhön”, toinen näkee, että ”lehti ei elä samaa arkea opettajakunnan kanssa. Nyt lehdessä kehuskellaan suorituksilla, kun moni opettaja kaipaisi tukea, toimintatapoja ja vinkkejä arkeensa. Lisäksi opettajan arkea värittää monet huolet, joita ei lehdessä näy”.

 

Yksi asia tulee kuitenkin hyvin selväksi: lukijat kaipaavat lisää tietoa perusopetuksen vuosityöaikakokeilusta ja odottavat lehden käsittelevän sitä laajemmin ja monipuolisemmin.

”Toivoisin moniäänisempää vuosityöajan käsittelyä. Nyt jutut ovat tuntuneet vähän liian positiivisilta, melkein propagandalta.” ”Vuosityöaikaa on käsitelty hämmästyttävän vähän ja erittäin positiiviseen sävyyn, epäkohtia mainitsematta.”

Myös ammatillisissa oppilaitoksissa käyttöön otettu vuosityöaika kiinnostaa.

”Voitteko kertoa ammatillisen ja vuosityöajan epäkohdista ja siitä, miten ne voidaan ratkoa neuvotteluissa?”

Lehdessä on sopivasti rentoutta ja jämäkkyyttä.

Positiivista palautetta lukijat toki antavat myös.

”Pääkirjoitukset ovat olleet hyviä ja vaalijutut, samoin edunvalvontaseikat.” ”Henkilöhaastattelut ovat olleet mielenkiintoisia.” ”Lehteä lukee mielellään, se on värikäs, juttuja on reilusti, aiheet ovat monipuolisia ja lehdessä on sopivasti rentoutta ja jämäkkyyttä.”

 

Lukijakyselyyn vastaajat poimittiin otoksena OAJ:n jäsenrekisteristä. Lisäksi linkki kyselyyn oli Opettaja-lehden nettisivuilla, ja sitä jaettiin somessa.

Oletuksena oli, että somessa muutenkin kriittisesti keskustelevat lukijat ovat kyselyvastauksissaankin kriittisiä lehteä kohtaan. Niin kuin olivatkin.

− Somevastaajat kertoivat otosvastaajia useammin, että eivät löydä lehdestä juttuja itselle tärkeistä aiheista eikä opettajan arki näy riittävästi. He myös kaipasivat lehdeltä muita vastaajia enemmän moniäänisyyttä ja vuorovaikutteisuutta. Somevastaajien mukaan lehdessä saisi olla enemmän järjestöasioita, ja ote voisi olla nykyistä akateemisempi tai älykkäämpi, Opettajan tuottaja, vastaava toimittaja Minna Ängeslevä kertoo.

Opettaja-lehden tehtävä on tukea opettajaa ammatissaan ja työssään sekä avata OAJ:n edunvalvonta- ja järjestötyötä.

− Tämä perustehtävä sekä tarve pysyä ajassa ja vahvistaa vuorovaikutusta lukijoidemme kanssa ohjaavat lehden uudistumista. Lukijakyselyn vastaukset on uudistuksen pohjiksi syynätty tarkkaan.

Ensimmäiseksi uudistus näkyy lehden ulkoasussa. Juttutyyppejä ja palstoja on suunniteltu niin, että niiden kautta pääsevät esiin erilaiset aiheet ja että luettavaa on monenlaisille lukijoille.

Juttujen sisällöissä muutos näkyy vähitellen.

– Yhteiskunnallinen ote vahvistuu esimerkiksi niin, että koulutusta, kasvatusta ja työmarkkina-asioita peilataan yhteiskuntaan ja maailmaan. Kyselyt ja palautteeseen kannustaminen eri kanavilla ovat konsteja lisätä vuorovaikutusta. Ja, kuten tähänkin saakka, lukijoidemme juttuvinkit ovat meille kullanarvoisia, Ängeslevä sanoo.

Vastaajat haluavat lukea juttuja opettajan arjesta

Näitä kysyimme:

Millainen Opettaja-lehden pitäisi olla?

Kolme yleisintä vastausta:

  • arjessa kiinni
  • ammatti-identiteettiä vahvistava
  • ratkaisuja tarjoava

Vastaajat valitsivat ominaisuudet 14 vaihtoehdosta.

 

Tökkiikö Opettaja-lehdessä jokin? Mikä? 

Kolme yleisintä vastausta:

  • en löydä juttuja minulle tärkeistä aiheista
  • opettajan arki ei näy riittävästi
  • aiheiden käsittely on pintapuolista

Vastausvaihtoehtoja oli 17.

 

Perjantai vai joku muu?

  • perjantai 50%

50 % kyselyyn vastanneista piti perjantaita parhaana ilmestymispäivänä. Muut näkemykset hajosivat eri viikonpäiville.

Näin kysely tehtiin

Lukijakyselyllä kerättiin tietoa siitä, mitä lukijat lehdeltään toivovat. Vastauksia käytetään lehden jatkuvan uudistumisen pohjana.

Maaliskuussa tehtyyn kyselyyn saatiin 1 329 vastausta. Sähköpostitse lähetettyyn kyselyyn tuli 619 vastausta ja Opettajan nettisivuilla ja somessa jaetun linkin kautta vastaajia oli 710.

Sähköpostilla kyselyn saaneet poimittiin satunnaisesti OAJ:n jäsenrekisteristä.