Kunnilla on nyt tuhannen taalan paikka laittaa lastentarhanopettajien palkat kuntoon – paikallinen järjestelyerä antaa siihen välineet

Kunnilla on nyt hyvä sauma laittaa lastentarhanopettajien palkat kuntoon. JUKOn neuvottelema järjestelyerä antaa siihen pohjaa.

On lastentarhanopettajan vuoro saada lisää liksaa. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn Kotkan pääluottamusmies ja OAJ:n valtuutettu Minna Paavola muistuttaa, että tänä syksynä kunnilla on viimeinkin mahdollisuus saada lastentarhanopettajien palkat kuntoon.

– Varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet kirkastavat opetus- ja kasvatushenkilöstön lakisääteisiä tehtäviä. Tämä on lisännyt painetta palkankorotuksiin.

Lastentarhanopettajana ja päiväkodinjohtajana työskennellyt Paavola näkee vastuiden ja velvoitteiden vuosien varrella kasvaneen.

− Koko yhteiskunta on tullut tietoisemmaksi laadukkaan varhaiskasvatuksen arvosta. Laatua ei tule ilman ammattitaitoista opettajaa.

 

Talven työehtosopimusneuvotteluissa kunta-alan palkkoihin sovittiin kahden vuoden aikana kaksi yleiskorotusta ja yksi paikallinen järjestelyerä.

Järjestelyerän kohdentamisesta on neuvoteltava kunnissa tänä syksynä. Neuvotellut palkankorotukset maksetaan ensi vuoden alussa.

Järjestelyerä on 1,2 prosenttia kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTESin palkkasummasta. Sillä on tarkoitus kehittää paikallista palkkausjärjestelmää ja tukea tuloksellisuutta edistävien toimintojen uudelleenjärjestelyä.

Lastentarhanopettajat edistävät tuloksellisuutta joka päivä omalla työllään.

Järjestelyerä kuuluu Paavolan mielestä ehdottomasti lastentarhanopettajille.

− He edistävät tuloksellisuutta joka päivä omalla työllään. Erän tuoma rahasumma ei yksin riitä korjaamaan palkkausepäkohtaa, vaan työnantajan on lisäksi laitettava likoon omaa rahaa.

Paavola uskoo, että lastentarhanopettajan palkankorotuksesta voivat hyötyä myös varhaiskasvatuksen johtajat ja erityisopettajat.

Jos tehtävien vaativuuden mukainen palkkausjärjestelmä on kunnossa, korotusten pitäisi heijastua ylöspäin, jotta ammattiryhmien väliset palkkasuhteet pysyvät vähintään keskustasolla sovitun suuruisina. Esimerkiksi erityisopettajan ja opettajan palkkaluokkien välinen ero ei saa vesittyä.

− Siitä on kuitenkin pidettävä ehdottomasti huoli, että paikallisessa palkkausjärjestelmässä sovitut tehtävän vaativuuteen perustuvat tasot säilyvät.

 

Kotkassa on käyty kaupungin päättäjien kanssa valmistelevia keskusteluja paikallisen järjestelyerän maksamisesta, mutta päätöksiä ei ole vielä tehty.

– Kunnilla on nyt mahdollisuus parantaa lastentarhanopettajien palkkoja ja saada sitä kautta kilpailuetua rekrytointeihin.