Kunnat jumissa eikä yksityisen opetusalan sovintoehdotusta voitu hyväksyä – OAJ hakee ratkaisuja

Jäävätkö kunta-alalla työskentelevät opettajat kesälomille ilman uusia virka- ja työehtosopimuksia ja tietoa palkankorotuksista? OAJ hakee Jukon kanssa ratkaisua, joka sisältäisi kunnolliset korotukset ja monivuotisen palkkaohjelman. Solmussa olivat lehden painoon mennessä myös yksityisen opetusalan neuvottelut.

Kiistaa kunta-alan sopimuksista on soviteltu jo kolme kuukautta. Kun tämä lehti toukokuun viimeisenä päivänä meni painoon, oltiin edelleen vailla ratkaisua.

Jatko on nyt työministeri Tuula Haataisen käsissä. Hän ei ole kertonut, jatkaako sovittelua alivaltiosihteeri Elina Pylkkäsen johtama sovittelulautakunta vai nimitetäänkö tehtävään joku muu. Näyttää siltä, ettei ainakaan valtakunnansovittelija tee paluuta.

Tässä vaiheessa niin OAJ:läisten kuin muidenkin kunta-alan akavalaisten neuvotteluista vastaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko. Jukon puheenjohtaja Olli Luukkainen toivoo, että sovittelu jatkuisi jossain muodossa. Palkankorotukset pitää saada jäsenille maksuun ja palkkaohjelma liikkeelle.

Luukkaisen mukaan neuvottelutilanne on äärimmäisen vaikea ja kriittinen. Eri ammattiryhmien vastakkainasetteluun ei nyt ole syytä.

– Kymmenen vuoden keskitettyjen ratkaisujen seurauksena kaikilla kunnan sopimusaloilla on ongelmia, joita on päästävä palkkaohjelmalla sopimusalakohtaisesti ratkomaan.

Palkankorotukset pitää saada maksuun ja palkkaohjelma liikkeelle.

Myös OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto pitää tärkeänä, että ratkaisua haetaan aktiivisesti ja eri vaihtoehtoja mietitään.

– Tilanne ei syksyä kohti ainakaan helpotu. Jäsenten on saatava myös tämän vuoden palkankorotukset, kun ottaa huomioon erityisen kovan inflaation.

Jos neuvottelutilanne on vielä kesän jälkeen auki, saatetaan tarvita myös uusia järjestöllisiä toimia.

– Pidämme kiinni siitä, että opettajat kunta-alalla saavat kilpailukykyiset palkankorotukset ja monivuotisen palkkaohjelman. Tämä saattaa vaatia myös sen, että joudumme turvautumaan uusiin järjestöllisiin toimiin, Murto sanoo.

Kevään neuvottelukierros on ollut OAJ:lle ja Jukolle vaikeampi kuin koskaan. Ensimmäistä kertaa 38 vuoteen jouduttiin turvautumaan lakkoon. Juko ja Jau ovat vauhdittaneet neuvotteluja myös ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla.

 

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvottelut ovat kestäneet koko tämän vuoden. Helmikuun lopussa varsinaiset neuvottelut keskeytyivät, ja maaliskuun alussa valtakunnansovittelija ryhtyi ratkomaan erimielisyyttä.

Kaikki työntekijäjärjestöt hylkäsivät valtakunnansovittelijan ehdotuksen, minkä jälkeen kiista siirtyi sovittelulautakunnalle huhtikuun alussa. Sovittelulautakunnan ehdotus kaatui 11. toukokuuta neuvottelujärjestö Soten hylkäykseen.

Kunta-alan muut neuvotteluosapuolet, työntekijöiden Juko ja Jau sekä työnantajien KT kävivät tunnusteluja sovittelulautakunnan hylätyksi tulleen sovintoehdotuksen pohjalta, mutta eivät löytäneet yhteistä ratkaisua.

Olli Luukkaisen mukaan ratkaisu jäi auki, koska Jukon oli mahdoton hyväksyä sitä, että KT halusi kohdella sopimuksissa eri ammattiryhmiä eri tavoin.

– Kunta-ala on joutunut korona- ja Ukraina-kriisien vuoksi todella koville. Erityisesti koulutus- ja sosiaalitoimi ovat terveydenhuollon ohessa suoriutuneet upeasti vaativista tehtävistään. Emme voi jättää tätä huomioimatta sopimusratkaisuissa, Luukkainen sanoo.

Hän syyttää KT:tä siitä, että se jakaa ammattiryhmiä tärkeisiin ja vähemmän tärkeisiin eli tarjoaa tulevaisuudessa joillekin ammattiryhmille turvalausekkeet mutta opettajille ei.

KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen torjuu syytöksen.

– Emme ole kohdelleet eri ammattiryhmiä eri tavoin, vaan päin vastoin halunneet nimenomaan neuvotella Jukon ja Jaun kanssa erillissopimuksesta.

Jalonen kertoo arvostavansa sitä, että Juko ja Jau olivat yhdessä KT:n kanssa valmiita hyväksymään sovittelulautakunnan sovintoehdotuksen. Sen pohjalta alkoi keskustelu siitä, olisiko mahdollista tehdä erillissopimus KT:n, Jukon ja Jaun välillä.

– Vaikka ensimmäinen yritys ei johtanut vielä tulokseen, keskustelu on jatkunut ja sovittelulautakunnan puheenjohtajisto on ollut siinä mukana.

Järjestöjen esittämien ehtojen yksityiskohtia Jalonen ei halua lähteä ruotimaan. Olennaista on hänen mielestään se, että sopimus pohjautuu sovittelulautakunnan sovintoehdotukselle.

– Välitysprosessi on edelleen käynnissä ja sovittelulautakunnan puheenjohtajisto on siinä mukana, Jalonen vahvistaa.

 

Katarina Murto pitää täysin mahdollisena, että lukuvuosi alkaa elokuussa ilman uusia sopimuksia. Tällaista tilannetta ei ole koskaan aiemmin ollut, mutta yhdenkään OAJ:n jäsenen ei tarvitse olla siitä huolissaan.

Talvella päättyneitä kunta-alan sopimuksia sovelletaan opettajien ja esihenkilöiden palkkaukseen ja työehtoihin kunnes uudet sopimukset aikanaan tulevat voimaan.

Opettajien palkkataso ja -kehitys ovat jääneet jälkeen muista aloista. Ne eivät vastaa työn vaativuutta eivätkä opettajien osaamista ja koulutusta.

Palkkaohjelmalla on iso merkitys. Sen tavoitteena on sekä nostaa peruspalkkatasoa että ratkaista sopimusalakohtaisia ongelmia.

– Keskeisimmät ratkaistavat ongelmat ovat alimpien opettajapalkkojen lisäksi opetusvelvollisuudet, määräaikaisten opettajien kesäajan palkat, ammatillisten opettajien vapaajaksojen määrä ja varhaiskasvatuksen opettajien palkkausjärjestelmä, Murto sanoo.

 

Seuraa oman sopimuksesi tilannetta:

oaj.fi/oajneuvottelee

 

Yksityisen opetusalan sovintoehdotusta ei voitu hyväksyä

Haluanko enää olla yksityisessä koulussa töissä, jos palkka ei kehity kunnan kanssa yhtä jalkaa?

Tällaisia kommentteja uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettaja ja luottamusmies Vesa Lahtinen on kuullut opettajakollegoiltaan.

– Tähän asti kaikki viestit työnantajapuolelta viittaavat siihen, ettei palkkaratkaisuun ole tulossa samantyyppisiä palkkaohjelmaelementtejä kuin OAJ hakee kunnan puolelle, hän sanoo.

Lahtisen mielestä yksityiset koulut eivät voi tyytyä huonompaan sopimukseen kuin kunta. Hänen työpaikkansa Helsingin yhteislyseo oli keväällä viikon lakossa 16 muun yksityisen koulun kanssa.

 

Viime viikon lopussa OAJ hylkäsi sovittelija Jukka Ahtelan kolmannen sovintoehdotuksen yksityisen opetusalan työehtosopimuskiistassa. Sovittavina ovat yhteensä noin 9 000:n OAJ:läisen opettajan työehdot. Heihin kuuluvat esimerkiksi yksityisten peruskoulujen ja lukioiden opettajat.

Vesa Lahtiselle oli iso pettymys, että työnantaja tarjosi perhevapaan rahoittamiseksi pitkän listan tekstiheikennyksiä.

– Opettajilta olisi viety esimerkiksi kielitaitolisät, tohtorilisät ja korvaus tietoteknisten laitteiden kunnossapidosta. Kustannusvaikutus työnantajalle on ollut näistä korvauksista mitätön.

 

Lahtisen mielestä neuvottelujen jatkoa ei paranna Sivistan päätös, jonka mukaan yksityisen opetusalan työnantajat eivät enää peri OAJ:n jäsenten jäsenmaksuja palkoista. Opettajat joutuvat suorittamaan jäsenmaksun itse ja siitä aiheutuu heille ylimääräistä vaivaa.

– Monet kokivat tämän opettajien kyykyttämisenä. Toivon, että tällaiset toimenpiteet saavat meidät opettajat seisomaan entistä vahvemmin yhteisenä rintamana.

Työnantajat toteuttavat Sivistan linjausta omien aikataulujensa mukaan. OAJ on lähettänyt toimintaohjeet opettajille siltä varalta, että oma työnantaja lopettaa jäsenmaksun perinnän.

 

OAJ:n puheenjohtajan Katarina Murron mielestä sovintoehdotus oli täysi pettymys.

Hylätty ehdotus olisi tuonut yksityiselle opetusalalle 1.8.2022 yleiskorotuksena 1,6 prosenttia ja paikallisen erän 0,3 prosenttia jaettavaksi työnantajan päätettävissä olevalla tavalla.

– Palkankorotustaso ei millään tavalla vastaa nykyistä taloustilannetta, eivätkä ratkaisun lähtökohtana voi olla talvella tehdyt vientialojen palkkaratkaisut, Murto sanoo.

Hänen mielestään ratkaisu ei ollut tasapainoinen myöskään siksi, että perhevapaauudistuksen rahoittamiseen liittyvät tekstiheikennykset kohdistettiin valtaosin opettajiin.

Murto haluaisi, että sovittelutoiminnassa otettaisiin nykyistä paremmin huomioon toimialakohtaiset tilanteet.

Myös kunnan sopimus on auki.

– Kun sopimus syntyy, luonnollisesti peilaamme sitä myös yksityisen opetusalan tilanteeseen. Sivistan kanta erilliseen monivuotiseen palkkaohjelmaan on ollut ehdoton ei.

 

Sopimuksia ei ole saatu, ja kesä on tulossa. Miten tästä eteenpäin?

Murto toivoo paluuta neuvottelupöytään mahdollisimman pian.

– Mitä pidempään neuvottelut venyvät, sitä vaikeammaksi tilanne käy kaikille osapuolille.

Sivistan työmarkkinajohtaja Hanne Salonen on hyvin harmissaan siitä, että OAJ hylkäsi sovintoehdotuksen. Hän kuitenkin toteaa, että kiistat ratkeavat aina ennemmin tai myöhemmin.

Mitä pitäisi tapahtua, jotta ratkaisuun päästäisiin?

– Joskus täytyy antaa ajan kulua, toisinaan jollekin voi tulla hyviä ideoita, joilla voidaan hakea ratkaisua, Salonen sanoo.

 

Mitä kuuluu muille sopimuksille?

  • Avaintan neuvottelut ovat tauolla, mutta osapuolet ovat tavanneet ja pitäneet tilannepalavereja. Avainotessin neuvottelujen jatkosta ei ole tietoa. Sopimusten piiriin kuuluu esimerkiksi yksityisen alan ammatillisia ja ammattikorkeakoulun opettajia.
  • Kesäkuun ensimmäisellä viikolla toisiaan tapaavat Avaintessin neuvottelijat. Avaintessiin kuuluu yksityisten päiväkotien vakaopettajia ja johtajia.
  • Yksityisellä sosiaalipalvelualalla OAJ on neuvotellut liityntäpöytäkirjasta Hyvinvointiala Halin kanssa. Tässä Sostes-työehtosopimuksessa määritellään joidenkin yksityisten päiväkotien vakaopettajien ja johtajien työehdot.