Kolmas koronavuosi alkamassa? Opettajat odottavat oikein ajoitettua ja mitoitettua tukea työlleen

Rovaniemellä opettajat toivovat lisää tukea opetukseen. Mahdollisiin poikkeusoloihin on varauduttu hyvällä suunnittelulla.

Napapiirin peruskoulussa Rovaniemellä tehtiin jo viime lukuvuonna paljon poikkeusoloihin liittyviä suunnitelmia ja koulutyössä on ikään kuin valmistauduttu kaikkeen. Nyt apulaisrehtori Jaakko Sarmola odottaa yhdessä noin 50 työtoverinsa kanssa viranomaisten päätöksiä.

Kahden edellisen lukuvuoden aikana syntyneitä puutteita pitäisi ryhtyä korjaamaan, vaikka koronatilanne on edelleen päällä. Sarmolan mukaan oppilaat tarvitsevat nyt koulutettuja aikuisia.

– Kouluissa tarvitaan lisää resurssi- ja erityisopettajia. Psykologien ja kuraattorien työpanoksen on oltava vähintään nykyisellä tasolla. Oppilaat hyötyisivät myös muista hyvinvoinnin ammattilaisista kuten koulunuorisotyöntekijöistä.

Viime lukuvuonna opettajat tekivät Sarmolan mukaan työtä yhtä kunnianhimoisesti ja ammattitaitoisesti kuin aina. Mutta mitä pitemmälle lukuvuosi eteni, sitä enemmän ilmeni väsymystä. Nyt opettajat odottavat oikein ajoitettua ja mitoitettua tukea työlleen.

 

OAJ pyysi kesäkuussa tekemässään kyselyssä opettajia ja esihenkilöitä arvioimaan, mitkä toimet auttaisivat heitä alkavan syksyn ja ensi talven mittaan.

Puolet noin 1 900 vastaajasta piti Sarmolan tavoin tärkeimpänä tuen muotona lisäopettajien palkkaamista. Toiseksi tärkeimmäksi asiaksi he nostivat mahdollisuuden keskittyä koulujen ja oppilaitosten perustoimintaan. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi taukoa kehittämishankkeista.

Enemmistö opettajista arvioi, että opiskelijoille on syntynyt oppimisvajetta. Sen lisäksi moni vastaaja oli havainnut useilla oppijoilla ahdistuneisuutta ja levottomuutta sekä stressiä ja uupumusta.

Sarmolan mukaan oppimisvelkaa syntyi heikkojen oppilaiden lisäksi myös eteville.

– Osa niistä, joilla olisi ollut mahdollisuus kymppeihin, jäi “vain” hyvälle tasolle.

Aikaisempaa useampi oppilas myös näytti kokevan riittämättömyyden tunteita, ja vastaan tuli masentuneen oloisia nuoria, joihin opettaja ei yrityksistä huolimatta saanut kontaktia, Sarmola kertoo.