Yhteiskunta hyötyy taidekasvatuksesta

Taiteen perusopetukseen panostamisella voidaan saada rutkasti tasa-arvoa ja osallisuutta, sanoo alan monissa verkostoissa toimiva Sanna Saarinen.

Taiteen perusopetuksen kenttä on moninainen sekä alueellisesti että opetettavien alojen kirjon kannalta. Kevään eduskuntavaaleissa alan ryhmillä on paljon yhteisiä tavoitteita, sanoo espoolaisen musiikkiopisto Juvenalian rehtori Sanna Saarinen.

– Jokaisella lapsella ja nuorella pitäisi olla mahdollisuus löytää oma polku taiteeseen ja sitä kautta omaan itseensä. Jos lapsi tai nuori voi pahoin, se on tietenkin myös meidän asiamme, Saarinen sanoo taiteen perusopetuksen roolista yhteiskunnassa.

 

Koulutuksen saatavuuden ja saavutettavuuden varmistaminen korostuvat OAJ:n taiteen perusopetusta koskevissa vaalitavoitteissa. Saarisen mukaan esimerkiksi muualta Suomeen muuttaneissa perheissä ei aina tiedetä, mitä opetuksessa saadaan aikaan.

– Minua ilahduttaisi kovasti, että väestömme monimuotoisuus näkyisi oppilaissamme nykyistä paremmin.

OAJ haluaa, että ala tunnistetaan hyvinvoinnin ja demokratian vahvistajana. Järjestö vaatii alalle myös kehittämisohjelmaa ja parannusta rahoitustasoon.

– En sano, että olemme ihan vähään tyytyväisiä, mutta esimerkiksi viiden miljoonan euron pysyvällä lisärahoituksella parannettaisiin aivan valtavasti opetuksen saatavuutta ja tasa-arvoa, Saarinen sanoo.

Vaaleihin valmistautuminen on hänestä innostavaa aikaa, sillä hän vaikuttaa niin Suomen musiikkioppilaitosten liiton, Taiteen perusopetusliiton kuin OAJ:läisen esimiesten ja asiantuntijoiden yhdistyksen Kean hallituksessa.

– Kärkiä mietitään yhdessä ja asiat saadaan poreilemaan.

 

Tässä juttusarjassa esittelemme OAJ:n koulutusalakohtaiset vaalitavoitteet seuraavalle hallituskaudelle. » oaj.fi/vaalit2023