Vuorovaikutusoppia perhekahvilassa

Sirpa Salo-Saaren lähihoitajaopiskelijat harjoittelevat pikkulasten ja vanhempien kohtaamista perhekahvilassa.

Näimme mahdollisuuden aiempaa työelämälähtöisempään opiskeluun, lehtori Sirpa Salo Saari kommentoi Tampereen Tredun yhteistyötä Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa.

Osa oppilaitoksen lähihoitajaopiskelijoista harjoittelee ammattitaitoa MLL:n perhekahviloissa. Paikalla on myös järjestön vapaaehtoistyöntekijöitä.

– Opiskelijat saavat joka kertaa varten eri tehtävän. Pohdimme niitä etukäteen tunnilla, tiimivastaavana toimiva Salo-Saari kertoo.

Opiskelijoille annetut tehtävät liittyvät kohtaamisiin vanhempien ja lasten kanssa. Teemat nousevat tutkinnon perusteiden sisällöistä.

– He esimerkiksi haastattelevat vanhempia näiden kokemuksista vastasyntyneen hoidosta, keskustelevat lasten ravitsemuksesta tai kyselevät, millaisia tunnekokemuksia vanhemmilla on perhe-elämän vaatimuksista.

Jälkeenpäin oppitunnilla puretaan yhdessä perhekahvilakokemuksia.

Opettaja käy ainakin kerran seuraamassa harjoittelun sujumista. Opiskelijat kirjaavat kokemuksensa portfolioon.

Tredun kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon opiskelijoita on puolestaan MLL:n perhekummeina. He keskustelevat vanhempien ja lasten kanssa ja tekevät perheen kanssa arkisia yhteisiä puuhia kuten laittavat ruokaa, käyvät leikkipuistossa ja auttavat läksyissä.

 

Yhteistyötä perheiden tueksi

  • Tampereen seudun ammattiopiston Tredun lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen suuntautuvat lähihoitajaopiskelijat voivat tehdä opintoja Mannerheimin lastensuojeluliiton MLL:n perhekahviloissa. Kasvatus- ja ohjausalan opiskelijat toimivat lähinnä MLL:n perhekummeina.
  • MLL:n Hämeen piirin ja Tredun tuore kumppanuussopimus vakiinnuttaa yhteistyötä. Parhaillaan Tredun Helmi-hyvinvointikeskukseen suunnitellaan yhdessä perhekahvilatoimintaa.