Vantaalaisessa Veromäen koulussa saadaan pian lisätunneilla tukea perustaitojen vahvistamiseen

OAJ:n yhtenä vaalitavoitteena on nostaa perusopetuksen vähimmäistuntimäärää perustaitojen vahvistamiseksi​. Vantaa lisää opetusta eka- ja tokaluokkalaisille.

Ensi lukuvuoden alusta vantaalaiset ensimmäisen luokan oppilaat opiskelevat yhden vuosiviikkotunnin verran enemmän suomen kieltä. Toisen luokan oppilaat saavat yhden viikkotunnin lisää matematiikkaa.

Vantaalaisen Veromäen koulun luokanopettaja Karoliina Pässilä pitää tuntimäärän lisäystä positiivisena. Lisätunti tuo opetukseen kiireettömyyden tuntua ja antaa opettajalle aikaa kohdata ja oppia tuntemaan oppilaansa.

– Lukutaito on supervoima ja pohja kaikelle oppimiselle sekä yhteiskunnassa selviytymiselle. Siksi sen oppimiseen pitää panostaa, Pässilä sanoo.

 

Kymmenen vuotta Veromäessä opettanut Pässilä pitää hyvänä, että lisätunneista ensimmäinen kohdentuu äidinkieleen ja toinen matikkaan. Hän on havainnut, että monella lapsella on hyvät valmiudet ekaluokan matikkaan. Tokalla taas moni tarvitsee oppimiseen enemmän aikaa.

Koska lisätunnit tuovat lisäaikaa perustaitojen harjoittelulle, Pässilä uskoo varhaisen lisätuen kantavan ysiluokalle ja jatko-opintoihin asti.

– Tarjoamalla oikea-aikaista tukea koulu rakentaa jokaiselle lapselle hyvinvoivaa tulevaisuutta. Toivottavasti muutkin kunnat mahdollistavat hyödylliset lisätunnit oppilaille.

 

Tässä juttusarjassa esittelemme OAJ:n koulutusala-kohtaiset vaalitavoitteet seuraavalle hallituskaudelle.