Katarina Murto: ”Palkkojen jälkeenjääneisyyttä päästään kuromaan umpeen”

Katarina Murto on tyytyväinen kunta-alan neuvottelutulokseen. Kunta- ja hyvinvointialalla maksettavat yleiskorotukset tuovat jokaiselle opettajalle 4,29 prosentin korotuksen vuosina 2023 ja 2024. Lisäksi maksetaan paikallisia eriä yhteensä 3,63 prosenttia, kertakorvaus sekä aiemmin keskustasolla sovittu 0,18 prosentin osuus.

Kunta-alan korotukset tuovat OAJ:n jäsenille kokonaisuudessaan keskimäärin 8,1 prosentin palkankorotukset tälle ja ensi vuodelle.

– Korotukset ylittävät yksityisellä sektorilla jo tehtyjen sopimusten korotustason. Näin palkkojen jälkeenjääneisyyttä päästään kuromaan umpeen, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoo.

Kunta- ja hyvinvointialalla maksetaan tänä vuonna 2,02 prosentin yleiskorotus. Ensi vuonna yleiskorotuksia on kaksi, toukokuussa 0,77 prosenttia ja kesäkuussa 1,5 prosenttia. Esimerkiksi kesäkuun alussa maksettava yleiskorotus nostaa 3000 euron kuukausipalkkaa 60,60 euroa.

Paikallinen 0,7 prosentin erä tulee maksuun tänä vuonna kesäkuussa. Samaan aikaan maksetaan myös palkkaohjelman kautta tuleva paikallinen 1,2 prosentin erä. Kesäkuun lopussa opettajat saavat kertapalkkion, 467 euroa.

Vuoden 2024 yleiskorotusten lisäksi maksetaan kaksi palkkaohjelman paikallista korotusta ja yksi paikallinen erä.

Neuvottelujen lähtökohta oli haastava.

Kunta- ja hyvinvointialojen tämän ja ensi vuoden palkkaneuvotteluihin liittyi viime vuonna sovittu niin sanottu perälautakirjaus. Tällä kirjauksella kuntien palkankorotukset sidottiin teknologiateollisuuden, kemian perusteollisuuden ja kuorma-autoalan palkankorotuksiin.

Murron mukaan neuvottelujen lähtö- kohta oli haastava, sillä verrokkialojen kytköksen tarkastelu oli sidottu 1.2.2023 mennessä tiedossa oleviin verrokkialojen ratkaisuihin. Yhtään verrokkialan sopimusta ei kuitenkaan ollut syntynyt helmikuun alkuun mennessä.

Puheenjohtaja Murto on tyytyväinen, että Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT oli valmis neuvottelemaan päivämäärän ylittymisestä huolimatta.

– Hienoa, että pääsimme neuvotellen ratkaisuun, jossa kytkös toteutuu täysimääräisesti.

Erotus viime kesänä sovittuihin palkankorotuksiin on laskettu kolmen verrokkialan keskiarvon mukaan.

 

Kunta-alalla työskenteleville maksetaan 467 euron suuruinen kertaerä kesäkuun 2023 lopussa. Ovtes-sopimuksen G-osiossa oleva varhaiskasvatuksen henkilöstö saa lisäksi 150 euron kertakorvauksen. Näin kertakorvaus on yhteensä 617 euroa.

Korkean inflaation tilanteessa kertapalkkiot ovat Murron mukaan hyvä ratkaisu tämänhetkisen toimeentulon parantamiseksi. Tällä neuvottelukierroksella useat suomalaiset palkansaajat saavat kertakorvaukset. Taustalla ovat kohonneet elinkustannukset.

– Kertapalkkion huono puoli on, että se ei jää palkkapohjiin. Siksi pysyvillä korotuksilla on suurempi merkitys palkkakehityksen kannalta.

Kertapalkkio maksetaan niille työntekijöille ja viranhaltijoille, joiden yhdenjaksoinen työ- tai virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023. Kertapalkkio koskee myös määräaikaisia, jos työssäoloehto täyttyy.

Kunta-alan työntekijöiden palkankorotukset maksetaan useassa erässä. Yleiskorotukset maksetaan kaikille, mutta paikallinen erä on nimensä mukaisesti paikallisesti neuvoteltava.

OAJ:n paikallisyhdistys asettaa tavoitteet paikallisen erän jakotavalle. Sen jälkeen erästä neuvottelevat pääluottamusmies joko yksin tai yhdessä yhdistyksen nimeämän edustajan ja työnantajan edustajan kanssa.

Mikäli ratkaisuun ei päästä, erän jaosta päättää pääosin työnantaja. Poikkeuksena ovat nyt sovittujen paikallisien erien lisäkorotukset. Mikäli niissä ei päästä yhteisymmärrykseen, puolet jaetaan yleiskorotuksena ja muusta osasta päättää työnantaja. Kaikissa tilanteissa tulee kuitenkin käydä aidot neuvottelut.

OAJ on jo kouluttanut luottamusmiehet paikallista sopimista varten. Koulutuksissa on käsitelty paikallisen palkkausjärjestelmän kehittämistä sekä tehtäväkohtaisen palkanosan ja henkilökohtaisen lisän määräytymistä.

 

Viime kierroksilla palkankorotukset ovat jääneet Suomessa pieniksi eikä paikallisia eriä ole juuri jaettu. Nyt palkkaohjelma ja paikalliset erät korjaavat opetusalan ansiokehitystä sanoo OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos.

– Luottamusmiesten ja paikallisten opettajayhdistysten tulee tehdä yhteistyötä sekä kuunnella jäsenkuntaa. Jäsenet tietävät parhaiten, mihin paikallista erää tulee kohdentaa, Lindroos sanoo.

Kunta- ja hyvinvointialueiden sopimukset ovat kolmivuotisia, vuoden pitempiä kuin valtiolla ja yksityisellä sektorilla. Huhtikuun loppuun 2025 asti voimassa olevat sopimukset koskevat yli 430 000 palkansaajaa.

 

 

  • YLEISKOROTUS tarkoittaa palkkojen nousua kyseisellä prosenttiluvulla.
  • PAIKALLINEN ERÄ tarkoittaa paikallisesti jaettavaa rahasummaa, jonka jakotavasta luottamusmiehet neuvottelevat työnantajan kanssa. Paikallista erää ei yleensä jaeta tasaisesti kaikille työntekijöille.
  • KESKITETTY ERÄ tarkoittaa sitä, että rahasumma jaetaan keskustasolla OAJ:n ja KT:n sopimalla tavalla. Sillä voidaan maksaa sopimusmuutoksia, joista aiheutuu työnantajalle kustannuksia.