Yliopistoille tulos – yksityisillä opetusaloilla neuvottelut jatkuvat

Kolmella yksityisellä sopimusalalla neuvotellaan parhaillaan OAJ:n jäsenten palkankorotuksista. Lisäksi yliopistosopimuksen ratkaisu oli kalkkiviivoilla lehden mennessä painoon.

Yliopistojen työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos perjantaina 24.3. Kaksivuotisen ratkaisun sisällöstä kerrotaan, kun osapuolten hallinnot ovat sen hyväksyneet.

Emme ehtineet saada hallintojen ratkaisuja ennen tämän lehden painoonmenoa. Viimeisimmät tiedot ovat luettavissa OAJ:n nettisivuilla.

Yliopistosopimus koskee noin 2 200:aa OAJ:n jäsentä. He ovat yliopistonopettajia ja tutkijoita sekä harjoittelukoulujen opettajia ja esihenkilöitä. Harjoittelukouluilla on oma työehtosopimus, jonka yleiset palvelusuhteen ehdot noudattavat yliopistosopimusta.

Sopijaosapuolina yliopistopöydässä palkansaajia edustavat neuvottelujärjestö Juko sekä ammattiliitot Pro ja JHL. Työantajien edustaja on Sivistystyönantajat Sivista.

 

Yksityisten koulujen ja oppilaitosten neuvotteluissa pöydällä ovat vuoden 2023 palkankorotukset. Korotusten suuruus määritellään kolmen verrokkisopimuksen korotusten ja kustannusvaikutuksen aritmeettisena keskiarvona. Näin sovittiin osana viiimekesäistä ratkaisua.

Verrokkisopimuksia ovat teknologiateollisuuden työntekijöiden ja teknologian sekä kemianalan toimihenkilöiden sopimukset. Lisäksi huomioidaan vertailualoilla maksetut aidot kertaerät. Niillä tarkoitetaan eriä, jotka ovat aito osa palkkaratkaisua eivätkä johdu esimerkiksi palkankorotuksen voimaantulon myöhentämisestä.

Korotusprosentista jaetaan 70 prosenttia yleiskorotuksena ja 30 prosenttia paikallisena eränä. Paikallinen erä käytetään työnantajan päättämällä tavalla työn vaativuuden ja työssä suoriutumisen perusteella.

Ellei yhteistä näkemystä löydy huhtikuun loppuun mennessä, asetetaan valtakunnansovittelijan johtama välityslautakunta. Sillä on kuukausi aikaa antaa ratkaisunsa.

OAJ:n ja Sivistan lisäksi neuvotteluihin osallistuvat JHL ja Jyty. Alan sopimus on voimassa maaliskuun loppuun 2024.

OAJ neuvottelee Sivistan kanssa myös ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten palkankorotuksista. Ne määräytyvät samoilla laskentaperusteilla kuin yksityisellä opetusalalla.

 

Avaintyönantajien sopimusalueella tämän vuoden yleiskorotuksista, paikallisesta järjestelyerästä ja keskitystä kehittämiserästä sovittiin viime keväänä. Nyt neuvotteluissa tarkennetaan palkkaratkaisua. Sopimusalueella työskentelee yksityisten päiväkotien ja oppilaitosten opetushenkilöstöä.

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelut tämän vuoden palkankorotuksista ovat kesken. Ne koskevat OAJ:n jäsenistä noin 800:aa varhaiskasvatuksen opettajaa ja päiväkodinjohtajaa.