Kajaaniin viritellään koulutusta erityis- ja varhaiskasvatuksen opettajille

Kajaanin ja Iisalmen kaupungit sekä Oulun yliopisto haluavat aloittaa erityis- ja varhais-kasvatuksen opettajien koulutuksen Kajaanissa. Rahoitus on saamassa sinetin kevään aikana.

Jos suunnitelmat etenevät toivotusti, Kajaanissa järjestetään lähivuosina erityis- ja varhaiskasvatuksen opettajien koulutusta.

Oulun yliopiston järjestämät koulutukset olisivat erillisiä erityisopettajan kelpoisuuden tuottavia opintoja sekä varhaiskasvatuksen opettajien tutkintokoulutusta.

Uudet koulutukset olisivat aluksi määräaikaisia 2–3 vuoden koulutusohjelmia, mutta kokeilulla haetaan pysyvää mallia, kertoo Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Honkonen.

Kumpaankin koulutusohjelmaan aiotaan muodostaa 20 opiskelijan ryhmät, joissa lähiopetus alkaisi vuoden 2024 syksyllä. Perusopintoja voisi alkaa suorittaa jo tulevana syksynä.

 

Hankkeen takana on Kajaanin ja Iisalmen kaupunkien huoli jatkuvasti heikentyneestä kelpoisten opettajien saatavuudesta. Kaksi kaupunkia olisivat osittain myös koulutusten rahoittajia: Kajaani maksaisi koulutuksista 450 000 euroa ja Iisalmi puolet tästä.

Loput 1,2 miljoonaa yhteensä 1,8 miljoonan euron rahoituksesta maksaisi opetus- ja kulttuuriministeriö.

– Uudenlaisen koulutusmallin taustalla on paha opettajapula alueilla, joille opetusalan osaajia on ollut vaikeaa houkutella. Monta palasta loksahtaa kohdalleen, kun kaupungit ovat mukana ja käytettävissä on Kajaanin yliopistokeskuksen opetustiloja ja tukipalveluja, Honkonen sanoo.

 

Rahoituksen hakijat jännittivät, mainittaisiinko koulutukset helmikuun alussa eduskunnalle annetussa lisätalousarviossa. Lisäbudjetin riveiltä rahoitusta ei kuitenkaan löytynyt.

Mutta kun asiasta tiedustelee ministeriöstä, saa vaikutelman, että hankkeen rahoitus näyttää toteutuvan.

Ministeriöstä kerrotaan, että rahoitusasiaa valmistellaan ja se tulee mitä todennäköisimmin ratkaistavaksi kevään aikana. Ehkä jo maaliskuun alussa, jolloin ministeriö päättää kohdentamattomista strategiarahoituksista.

Opettajankoulutus loppui Kajaanissa vuonna 2013, jolloin Oulun yliopisto keskitti koulutukset Ouluun.

Uudesta hankkeesta uutisoi ensimmäisenä Kainuun Sanomat.