Valtaa tarjolla – Kuntapäättäjänä opettaja voi vaikuttaa myös monien yritysten, yhdistysten tai säätiöiden hallituksissa

Tiesitkö, että kuntapäättäjä voi vaikuttaa koulutuspolitiikkaan myös istumalla ammattiopiston tai ammattikorkeakoulun hallituksessa?

Mihin opettaja voi vaikuttaa kunnanvaltuutettuna? Harva tulee ajatelleeksi, että kuntapäättäjien vaikutusvalta ulottuu myös muiden kuin kunnan omien oppilaitosten toimintaan.

– Kuntavaalien jälkeen aika monet valituksi tulleet tai ehdolla olleet ovat kuntiensa edustajina mukana osakeyhtiöiden, säätiöiden, yhdistysten ja kuntayhtymien ylläpitämien oppilaitosten hallinnossa, muistuttaa OAJ:n ammatillisten opettajien OAO:n entinen puheenjohtaja Päivi Koppanen.

 

Kunta voi saada oman edustajansa oppilaitoksen hallitukseen, jos se omistaa osan oppilaitoksesta tai jos oppilaitos muusta syystä haluaa hallintoonsa kuntapäättäjiä.

Näin ollen valtuutettuja istuu monen ammattikorkeakoulun, ammatillisen oppilaitoksen sekä taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön oppilaitoksen hallituksessa.

Oppilaitoksen hallitus vastaa muun muassa oppilaitoksen hallinnosta, taloudesta ja strategiasta. Tällaisista asioista päätettäessä on luonnollisesti tärkeää, että mukana on opettajan ja opiskelijan arkea tuntevia valtuutettuja.

 

Jyväskyläläinen Jyri Ylönen on opettaja, jolle koulutuspolitiikka on sydämenasia. Kokemusta kunnallisista luottamustehtävistä on kertynyt yli vuosikymmenen ajalta.

Keskustalainen jyväskyläläisvaltuutettu on sekä kotikaupunkinsa koulutuskuntayhtymän Gradian hallituksen toinen varapuheenjohtaja että Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja. Gradia järjestää sekä lukio- että ammatillista koulutusta.

– Koen tehtävät mielenkiintoisiksi. Kun on viitseliäisyyttä perehtyä asioihin, niihin voi myös vaikuttaa, Huhtasuon yhtenäiskoulussa työskentelevä opinto-ohjaaja sanoo.

 

Ylösen aikana Gradian hallitus on saanut pöydälleen useita isoja kiinteistöasioita. Päättäjien on pitänyt punnita tarkkaan, milloin kannattaa myydä, korjata tai rakentaa uutta.

Yhdeksänhenkistä hallitusta työllistävät myös erilaiset sopimus- ja yhteistyöasiat. Tehtäviin kuuluu niin ikään lausuntojen antaminen koulutuspoliittisista kysymyksistä sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan oikeusturvasta.

Toisinaan hallinnossa pääsee jopa kehittämään kotikaupungin koulutustarjontaa.

– Haimme ja saimme Gradiaan liikunnan koulutusalan ammatillisen koulutuksen. Koulutus alkoi tämän vuoden helmikuussa yhteistyössä Kuortaneen urheiluopiston kanssa, Ylönen kertoo.

 

Uransa aikana Ylönen on päässyt työskentelemään kaikilla koulutusasteilla. Monipuolinen työkokemus on tuonut rutkasti näkemystä, josta on ollut hyötyä luottamustehtävissä.

Esimerkiksi nykyisessä opinto-ohjaajan työssään Ylönen tutustuu ysiluokkalaisiin, jotka siirtyvät seuraavana syksynä Gradian opinahjoihin. Toisen asteen opettajat puolestaan tulevat tutuiksi opettajatapaamisissa.

– Minulla on kontakteja, joilta saan tietoa. Ihmiset myös osaavat ottaa minuun yhteyttä asioista, joita pitäisi kehittää tai jotka pitäisi tehdä toisella tavalla. Se on arvokasta puolin ja toisin.

 

Politiikassa yksittäisen ihmisen vaikutusmahdollisuudet tuntuvat usein hyvin rajallisilta.

Pitää olla kykyä kuunnella ja asettua toisen asemaan.

Ylönen ei ole oppilaitoshallinnossa tuntenut itseään kumileimasimeksi tai joutunut keskelle puoluepoliittisia riitoja. Hän sanoo, että hyvällä asenteella ja yhteistyötaidoilla pääsee pitkälle.

– Vaikka meillä välillä on hyvinkin eriäviä näkökulmia, pitää osata suhtautua arvostavasti toisiin ihmisiin. Ei hallituksessa tai missään muussakaan luottamustoimessa saa yksin mitään aikaiseksi. Pitää olla kykyä kuunnella ja asettua toisen asemaan.

Koronakevään jälkimainingeissa Ylönen ammensi jälleen opokokemuksestaan ja korosti hallituksessa, että ryhmäytymisen ja opintoihin kiinnittymisen turvaamiseksi on erittäin tärkeää päästää aloittavat opiskelijat syksyllä kontaktiopetukseen. Näin Gradia myös teki.

 

Ylönen kannustaa opettajakollegoitaan lähtemään kuntavaaleissa ehdolle, jos ajatus vaikuttamismahdollisuudesta kutkuttaa. Vaalien jälkeen jakoon tulevat myös paikat erilaisiin luottamuselimiin.

– Ainakin meidän puolueessa annettiin lista, jossa lueteltiin kaikki mahdolliset luottamuselimet, ja kysyttiin, mikä kiinnostaa.

Kun Jyri Ylönen perusteli kiinnostuksensa Gradian hallituspaikkaa kohtaan, puolue päätti esittää häntä tehtävään. Oppilaitoksen valtuusto lopulta valitsi hallituksen jäsenet.

 

Äkkiseltään voisi ajatella, että kotikuntaansa edustava opettajavaltuutettu joutuu oppilaitoshallinnossa rooliensa puristukseen.

Kuuluuko tehtävässä ajatella kaupungin niukkoja rahavaroja vai opettajien ja opiskelijoiden etua?

Ylösen mukaan vastaus on selkeä.

– Gradian hallituksessa ajatellaan ennen kaikkea Gradian etua. Opinto-ohjaajana lähden siitä, että moni asia ratkeaa miettimällä, mikä on opiskelijan etu. Johtotähtenäni on vanhan opettajani neuvo: ”Muista, että tässä työssä pyöritellään ihmiskohtaloita.”