Uusi opettaja, tsekkaa mitä tehtäviisi kuuluu!

Syksyn viranhoitomääräyksessä sovitaan, mitä peruskoulun opettajan työ sisältää. Tarkista, että siinä on myös rahanarvoinen tieto tutkinnosta.

Mitä peruskoulun opettajan pitää tehdä opettamisen lisäksi?

Oppituntien lisäksi työhön kuuluvat opetuksen suunnittelu- ja jälkityöt, kuten arviointi, sekä välituntivalvonnat. Opetusvelvollisuuden ylittävät oppitunnit, oto- ja sijaistunnit on korvattava erikseen.

Tarkista syksyn viranhoitomääräyksestäsi sinulle mahdolliset osoitetut erikseen korvattavat tehtävät, kuten ylitunnit. Varmista muistakin tehtävistä esimieheltä tai luottamusmieheltä, ovatko ne erikseen korvattavia.

Opettajilla on yhteissuunnitteluaikaa eli ys-aikaa 126 tuntia vuodessa sekä opinto- ja suunnittelu- eli veso-päiviä 18 tuntia vuodessa. Kiky-sopimuksen voimassaoloaikana vesoihin voi käyttää 12 tuntia lisää.

Työnantaja järjestää veso-päiviä tai voi hyväksyä niiksi sopivia koulutuksia, kuten OAJ:n Nope-kurssin nuorille opettajille.

 

Paljonko voin käyttää aikaa suunnitteluun?

Opettaja päättää itse, paljonko käyttää aikaa oman opetuksensa suunnitteluun ja jälkitöihin. Yhteistyö kollegojen kanssa voi helpottaa tätäkin työtä.

 

Mitä ys-aika sisältää?

Ys-aikaan kuuluvat opetuksen yhteissuunnittelu, tiimityö, opettajien kokoukset, koulun kehittämis- ja suunnittelutyö sekä yhteistyö vanhempien kanssa. Ys-ajan käyttöä kannattaa seurata.

Oman opetuksen suunnittelu- ja jälkityöt kuuluvat perustehtävään, mutta esimerkiksi teemapäivän valmistelu on ys-aikaa.

 

Miten OAJ huomioi uudet opet?

Nope-koulutusten lisäksi OAJ:n paikalliset yhdistykset järjestävät tapahtumia, joissa kerrotaan palkkauksesta ja muusta edunvalvonnasta.

Paikalliset luottamusmiehet ovat sinua varten kaikissa edunvalvontaa ja työsuojeluvaltuutetut työhyvinvointia koskevissa asioissa. He ovat vaitiolovelvollisia.

 

Kysymyksiin vastasi OAJ:n järjestöasiamies Riina Mäkelälammi.

Lähetä kysymyksiä yhteydenottolomakkeella: yhteydenotto.oaj.fi  Opettaja-lehti