Työsuojeluvaltuutettujen korvaus nousi – ”kertoo arvostuksen noususta”

Korotus työsuojeluvaltuutettujen saamaan korvaukseen kertoo arvostuksen noususta, tulkitsee Marja-Leena Jämsen-Mässeli.

Kunta-alan työsuojeluvaltuutetut ovat saaneet toukokuusta lähtien työstään aiempaa isomman korvauksen.

– Ainakin itse koen, että se on jollain tavalla myös arvostuksen nousu, Vantaan kaupungin työsuojeluvaltuutettu Marja-Leena Jämsen-Mässeli sanoo.

Kuukausittainen korvaus on nyt 94 tai 260 euroa sen mukaan, edustaako työsuojeluvaltuutettu alle vai yli 700:aa henkilöä. Aiemmin korvaus oli aina 69 euroa.

Korvaus tulee kuukausipalkan päälle. Päätoimisten työsuojeluvaltuutettujen palkka määräytyy aiemman työtehtävän mukaan; esimerkiksi Marja-Leena saa luokanopettajan palkkaa.

Työsuojeluvaltuutettujen saama korvaus nousi nyt samalle tasolle kuin pääluottamusmiehillä, mikä on ollut jo pitkään muun muassa OAJ:n tavoite työmarkkinaneuvotteluissa.

– Tuli olo, että on ehkä huomattu työn tuovan jotain hyötyä. Aiemmin on tuntunut, että työsuojelutyötä on pidetty jollain tavalla vähempiarvoisena, Marja-Leena sanoo.

 

Marja-Leena näkee työsuojeluvaltuutettujen olevan hyödyksi erityisesti ennakoivassa työssä.

Häntä työllistävät muun muassa sisäilmaongelmat, työssäjaksaminen, uhka- ja väkivaltatilanteet ja epäasiallinen kohtelu. Hän kuitenkin arvioi, että monissa asioissa on menty eteenpäin, kun on uskallettu ottaa ongelmat puheeksi ja puuttua varhaisessa vaiheessa.

Ylipäätään Marja-Leena näkee vuorovaikutuksen työpaikoilla tärkeänä.

– Lakihan edellyttää, että on olemassa toimintamallit, mutta ei niillä tee mitään, jos niitä ei ole käyty läpi ja sisäistetty. Ehkä surullisinta on asioiden liian hidas eteneminen, varsinkin sisäilmaongelmissa.

Marja-Leena muistuttaa, että vastuu työsuojelun toteuttamisesta on johdolla. Työsuojeluvaltuutettujen rooli on tukea ja neuvoa. Hän kuvailee, että työsuojeluvaltuutetut auttavat etsimään ratkaisuja, joiden ansiosta kaikilla on hyvä olla työpaikalla.

Marja-Leena Jämsen-Mässeli

Päätoiminen työsuojeluvaltuutettu nuoriso- ja aikuiskoulutuksen sekä perusopetuksen alalla Vantaan kaupungilla. Edustaa työntekijöitä ja esimiehiä työsuojeluasioissa.

Korotus korvaukseen

Kevään työmarkkinaneuvotteluissa sovittiin korotuksesta kunta-alan kuukausipalkkaisten työsuojeluvaltuutettujen korvaukseen. Korvaus tulee palkan päälle. 1.5.2018 lähtien kuukausikorvaus on 94 euroa. Jos työsuojeluvaltuutettu edustaa vähintään 700:aa henkilöä, korvaus on 260 euroa. Aiemmin korvaus oli aina 69 euroa.