Sak-työajan käyttö avautuu keskustelemalla – Luottamusmies kehottaa puhumaan koko tiimin kesken

Malleja voi olla yhtä monta kuin työyhteisöjä, kun päiväkodeissa sovelletaan sak-työaikaa. Omaan taloon sopiva käytäntö löytyy keskustelemalla.

Missä välissä varhaiskasvatuksen opettaja voi jättäytyä pois lapsiryhmästä ja siirtyä suunnitteluhommiin? Luottamusmies Hanna Saarinen kehottaa pohtimaan suunnittelu-, arviointi ja kehittämistyöajan käyttöä avoimesti päiväkodin koko tiimin kesken.

− Opettajan on hyvä avata muillekin, miksi sak-työaika on niin tärkeää ja miten paljon hyvää se poikii koko työyhteisölle ja lapsille.

Turussa ohjeet sak-työajan käytöstä ovat selkeät. Yksiköt voivat itse päättää, mihin kohtaan viikkoa tai päivää sak-aika sijoitetaan.

Varhaiskasvatuksen opettajat voivat käyttää työviikon aikana sak-tehtäviin kaksi tuntia työpäivän aikana ja kolme tuntia päiväkodinjohtajan ohjeistuksen mukaan joko työpaikalla tai sen ulkopuolella.

Hanna korostaa, ettei esimiehiäkään saa jättää tässä asiassa yksin. Sak-aika merkitään työvuoroluetteloon ja siihen liittyvien tehtävien tekemisestä on sovitaan yhdessä taloon ja tiimiin parhaiten istuvalla tavalla.

 

Sak-työajasta sovittiin vuosi sitten sopimusneuvotteluissa. Ensimmäiset eväät ohjeistamiseen Hanna sai OAJ:n luottamusmiespäivillä viime keväänä.

Kun sitten kaupungin omat ohjeet valmistuivat, Turun luottamusmiehet järjestivät aiheesta tilaisuuden yhteysopettajille ja päiväkodinjohtajille. Paikalla oli myös OAJ:n työmarkkina-asiamies Kristiina Johansson kertomassa, miten homma hoidetaan.

Nyt sak-työajasta on jo kokemusta. Joissakin päiväkodeissa se rullaa hienosti, toisissa käytännöt ovat vielä hakusessa. Paikoin opettajien suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen käyttämä aika herättää närää muissa työntekijöissä. Hanna uskoo, että alkuvaikeuksista päästään yli, kun asiasta vain jaksetaan puhua porukalla.

Tällä viikolla Turun seudun lastentarhanopettajayhdistys on kutsunut päiväkodinjohtajat ja varhaiskasvatuksen opettajat samaan pöytään nostamaan kipukohtia esille ja jakamaan hyviä käytäntöjä.

 

Hanna Saarinen

Suikkilanseudun päivähoitoyksikön johtaja Turussa. Turun varhaiskasvatuksen opettajien luottamusmies. Lastentarhanopettajaliiton ja OAJ:n valtuutettu.

Sak-työaika

Virka- ja työehtosopimuksissa on sovittu, että varhaiskasvatuksen opettajien on varattava viikkotyöajastaan noin 13 prosenttia eli viisi tuntia lapsiryhmän ulkopuolisiin suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviin.

Lue lisää: