Tiedätkö, mitä kuuluu peruskoulun opettajan työtehtäviin? Tee testi!

Mikä kuuluu peruskoulun opettajan tehtäviin, ja mille voi sanoa ei? Testaa tietosi.

Kuuluvatko nämä opettajan tehtäviin?

1. Lääkehoidon antaminen oppilaalle.

2. Ehtolaiskuulustelun valvominen kesäkeskeytyksen aikana.

3. Opettajan valmistaman oppimateriaalin antaminen muiden opettajien käyttöön.

4. Tarvikevaraston kunnostaminen talkootyönä.

5. Välituntivalvonnat yli viisi kertaa viikossa.

6. Välituntivalvonta ennen oppituntien alkua ja ilman erillistä korvausta.

7. Esimerkkiruokailu ja ruokailuvalvonta, vaikka opettaja söisi omia eväitä.

8. Leirikouluun osallistuminen.

9. Harjoittelijoiden ohjaaminen.

10. Tavoitettavissa oleminen karanteenin aikana.

11. Oman opetuksen suoratoisto pyydettäessä.

 

1. ei

Työnantaja ei voi määrätä opettajaa huolehtimaan lapsen lääkehoidosta. Lääkkeiden antaminen ei kuuluu opettajan työtehtäviin eikä siksi myöskään opettajan koulutukseen. Suosituksena on, että koulussa terveydenhuollon ammattilaiset antavat lääkkeet.

 

2. kyllä

Ehtolaiskuulustelun valvominen kesäkeskeytyksen aikana kuuluu sopimuksen mukaan opettajan perustehtäviin ilman erillistä korvausta.

 

3. ei

Opetusalalla työnantajan on sovittava työntekijän kanssa opetusmateriaalin käyttöön liittyvistä oikeuksista ja niistä saatavasta kohtuullisesta korvauksesta.

Tekijänoikeus syntyy tekijälle, vaikka opettajalle on varattu työaika oppimateriaalin valmistamiseen.

 

4. ei

Koska koulun tilojen siivoaminen ja välineiden huoltaminen ei kuulu opettajan tehtäviin, niitä ei voi myöskään määrätä tehtäväksi ys-ajalla.

 

5. kyllä

Työehtosopimuksessa ei ole määritelty, kuinka paljon välituntivalvontoja voi olla.

Oppitunti on 60 minuutin mittai- nen, ja siitä vähintään 45 minuuttia annetaan opetusta. Loput 15 minuuttia ovat työnantajan määrättävissä olevaa työaikaa, joka voi olla esimerkiksi välituntivalvontaa.

Opettajan työpäivää pitää kuitenkin rytmittää niin, että aikaa jää taukoihin, vaikka niitä ei opettajien opetusvelvollisuustyöajassa olekaan määritelty.

 

6.ei

Opettajan työpäivä alkaa oppitunnilla. Jos opettaja määrätään välituntivalvontaan ennen oppituntien alkua, siitä pitää maksaa erillinen korvaus.

 

7. kyllä

Nämä tehtävät kuuluvat opettajalle, sillä ne tapahtuvat 60 minuutin oppitunnin aikana.

 

8. ei

Työnantaja ei voi määrätä opettajaa leirikouluun ilman opettajan omaa suostumusta. Opettaja ei saa leirikoulusta erillistä korvausta. Siitä ei tule iltalisää, yölisää tai viikonloppulisää.

 

9. ei

Harjoittelun ohjaus ei pääsääntöisesti kuulu opettajan työ- tai virkavelvollisuuksiin. Ohjauksen korvaamisesta opettajille on sovittava paikallisesti erikseen, sillä keskustason virka- ja työehtosopimuksissa ei ole opetusharjoittelun korvauksista koskevia sopimusmääräyksiä. Otathan näissä tilanteissa yhteyttä paikallisyhdistykseesi.

 

10. kyllä

Jos työnantaja maksaa karanteenin ajalta palkkaa, tulee opettajan olla työnantajan tavoitettavissa. Jos työnantaja ei maksa karanteenin ajalta palkkaa, ei opettajalla ole työntekovelvoitetta, ja tilanteessa menetellään samalla tavalla kuin muidenkin palkattomien vapaiden aikana.

 

11. kyllä

Työnantajan työnjohto-oikeuteen kuuluu oikeus päättää mitä, miten, missä ja mihin aikaan työtä tehdään. Näin ollen opettaja ei lähtökohtaisesti voi kieltäytyä opetuksensa suoratoistosta.

Sen sijaan työnantaja ei voi velvoittaa opettajaa suoratoiston tallentamiseen.

 

Työt kannattaa rajata olennaisiin tehtäviin, jotka sekä kuuluvat opettajan professioon, että edistävät oppimista.
– OAJ:n erityisasiantuntija Laura Nurminen

Muista työelämäopas!

OAJ:n työelämäopas antaa koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen alan ammattilaisille tietoa alan työehdoista ja ratkaisuja ongelmatilanteisiin. Keskustele työn rajoista tarvittaessa esihenkilön tai luottamusmiehen kanssa.