Tämä toimii: ”Uusi opettaja kertoi tuntevansa olonsa tervetulleeksi”

Helsinkiläisen Roban päiväkodin johtaja Kaisa Viitanen rakensi varajohtajan kanssa tuoreille varhaiskasvatuksen opettajille räätälöidyn ja perinpohjaisen perehdytyskoulutuksen.

Roban päiväkodissa uudet opettajat saavat räätälöidyn perehdytyskoulutuksen ja keskustelevat aluksi viikoittain päiväkodinjohtajan kanssa. Miksi olette päätyneet tällaiseen käytäntöön?

Roban päiväkoti avasi ovensa vasta vuosi sitten. Uutta päiväkotia varten olemme rakentaneet yhdessä kokonaan uuden toimintakulttuurin. Tuoreille varhaiskasvatuksen opettajille räätälöimämme koulutus on osa meidän kulttuuriamme.

Koen, että hyvä perehdytys on yksi päiväkodin johtajan tärkeimpiä tehtäviä. Se on myös keino vastata alamme rekrytointivaikeuksiin ja henkilöstön vaihtuvuuteen.

 

Mitä perehdytyskoulutus pitää sisällään?

Muovasin koulutuksen yhdessä varajohtajan kanssa. Varajohtaja keskittyi erityisesti päiväkotimme pedagogisiin periaatteisiin. Minä taas kokosin tietopakettiin asiaa muun muassa palvelussuhdeasioista, kuten lomista ja työ- ajoista, ammatti- ja työtehtävistä, työhyvinvoinnista ja talon käytännöistä.

Perehdytyksen jälkeen uusi opettaja tietää, mitä häneltä edellytetään.

Myös keskustelut minun kanssani ovat osa uraansa aloittelevien opettajien perehdytystä. Ensimmäisen kuukauden aikana kyselen viikoittain, miten menee ja missä voin auttaa. Kun työ alkaa sujua, keskusteluhetket harvenevat.

Koulutuksen luominen vaati paljon keskustelua ja pohdintaa. Ajatus on, että kehitämme ja parannamme sitä koko ajan.

 

Miten laajamittainen perehdytys on vaikuttanut päiväkodin ja uusien työntekijöiden arkeen?

Juuri eräs uusi opettaja kertoi, miten helppoa töiden aloitus on meillä ollut, vaikka aluksi tulee paljon uutta asiaa. Hän kertoi tuntevansa olonsa tervetulleeksi.

Perusteellinen perehdytys auttaa myös minua työssäni, sillä sen ansiosta pääsen heti tutustumaan uusiin työntekijöihin. Ja kun perehdytys on onnistunut, uudet opettajat tulevat kyselemään minulta vähemmän yleisistä asioista.

Uskon, että uusien työntekijöiden huomioiminen vaikuttaa myös yleiseen työviihtyvyyteen ja -hyvinvointiin. Ensimmäisen ja toistaiseksi ainoan työhyvinvointikyselyn perusteella henkilöstö on ollut tyytyväinen.