Sak-työajan toteutumisessa eroja

OAJ:n kyselyyn vastanneet varhaiskasvatuksen opettajat käyttivät viikossa varttitunnin vähemmän sak-työaikaa kuin kaksi vuotta aiemmin. Viime lokakuun seurantakyselyn mukaan sak-työaikaa käytettiin keskimäärin kolme tuntia ja 55 minuuttia viikossa.

– Muutos ei ole suuri, mutta suunta on väärä. Kyselyssä selvisi myös, että mitä paremmat ohjeet työnantaja antaa sak-työajasta, sitä paremmin se toteutuu, sanoo erityisasiantuntija Kirsi Sutton OAJ:sta.

 

Sopimusmääräysten mukaan suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöaikaa pitäisi olla noin 13 prosenttia työajasta eli noin viisi tuntia viikossa. Kyselyssä seurattiin sak-työajan käyttöä yhden tarkasteluviikon aikana. Viime syksyn kyselyyn vastasi reilut 600 opettajaa.

Kuntien ja päiväkotien välillä näkyy eroja sak-ajan käytön suunnitelmallisuudessa ja siinä, millaisessa opettajien ja esihenkilön yhteistyössä lapsiryhmän ulkopuolisen työn suuntaviivat luodaan.

Sak-työaikaa käytettiin enemmän silloin, kun ohjeistus tuli päiväkodinjohtajalta tai muulta esihenkilöltä.

 

Yksi mielenkiintoinen havainto kyselyssä on se, että lähes neljännes kunnista yksiselitteisesti kieltää sak-työajan käytön muualla kuin työpaikalla. Sopimusmääräyksessä tällaista kieltomahdollisuutta ei ole.

– Jos nyt ajattelee tätä korona-aikaa ja etätyön massiivista lisääntymistä, niin onhan tällainen kielto kummallinen. Kyselyn tuloksissa kielto näkyykin suoraan myös sak-työajan määrän vähenemisenä, Sutton sanoo.

Ja kun päiväkodissa eteen tulee esimerkiksi henkilöstön poissaolojen vuoksi muutostilanteita, jotka estävät kyseiselle päivälle suunnitellun opettajan lakisääteisten sak-tehtävien tekemisen, peräti 42 prosenttia vastaajista kertoi menettävänsä silloisen sak-työajan kokonaan. Muille sak-työaika järjestetään työvuoroluetteloon myöhemmin.