Raskaussyrjintä yhä yleistä

OAJ:n työmarkkinalakimies Janniina Heinonen korostaa, että työnantajan utelut raskauteen liittyen ovat laittomia.

Perhevapaalta palaava huomaa, kuinka vanhoja töitä tai tunteja ei enää ole, mutta sijainen on vakinaistettu. Määräaikainen palvelussuhde pätkäistään poikki, tai odotettavissa ollutta jatkoa työsuhteelle ei saakaan. Palvelussuhde puretaan koeaikana raskauden selvittyä, vaikka henkilö olisi hoitanut työnsä hyvin.

Tilanteet ovat tuttuja OAJ:n työmarkkinalakimiehelle Janniina Heinoselle, joka työskenteli aiemmin tasa-arvovaltuutetun toimistossa.

– Siellä yli puolet työelämään liittyvistä puheluista koski syrjintää raskauden tai perhevapaan perusteella, Heinonen kertoo.

 

Laki kieltää yksiselitteisesti työntekijän syrjinnän raskauden tai perhevapaiden perusteella. Siitä huolimatta tieto työntekijän raskaudesta vaikuttaa työsuhteeseen vielä harmillisen usein myös opetusalalla.

OAJ:n lakimiehille tulee raskaus- ja perhevapaasyrjintään liittyen vuosittain viitisenkymmentä yhteydenottoa. Moni kysyy, pitääkö raskaudesta kertoa työnantajalle.

– Työntekijän tulee ilmoittaa raskaudesta vasta kaksi kuukautta ennen aiotun äitiysvapaan alkua. Esimerkiksi työhaastattelussa raskaudesta ei tarvitse kertoa, ja kysymykset hakijan perhetilanteesta ja -suunnitelmista ovat kiellettyjä. Jos työnantaja kysyy asiasta, kysymykseen ei tarvitse vastata, Heinonen sanoo.

Myös määräaikaisuuksista kysytään paljon.

– Jos määräaikaisuus jätetään uusimatta, kun henkilö ilmoittaa raskaudesta tai perhevapaan käyttämisestä, syntyy olettama syrjinnästä. Kehotan jäsentä näissä tilanteissa ottamaan yhteyttä luottamusmieheen, Heinonen kertoo.

Hyvä työnantaja keskittyy työhönottotilanteissa hakijan pätevyyteen. Hän myös pitää mielessä, että perhevapaalta palaavalla on oikeus ensisijaisesti entisiin tehtäviinsä tai jos se ei ole mahdollista, vastaaviin tehtäviin.