Piilevät vahvuudet ansioluetteloksi – positiivinen CV kasvattaa oppilaan itsetuntemusta ja itsetuntoa

Positiivinen CV on vahvuuskasvatuksen menetelmä, joka nostaa esiin oppilaan piileviä kykyjä ja taitoja.

”Olet paras ope, mitä tiedän. Tulen aina muistamaan sinut. – Opettaminen saa aikaan paljon, mutta kannustaminen saa aikaan kaiken. Kiitos Hanna!”

Sitaatti on luokanopettaja Hanna Rantalan viime keväänä kuudesluokkalaisiltaan lahjaksi saamasta Vahvuuskirjasta, johon oppilaat kirjoittivat terveisensä.

Espoossa Matinlahden koulussa työskentelevä Rantala oppilaineen oli mukana kolmen vuoden ajan positiivisen pedagogiikan pilottikokeilussa.

– Ensimmäisen vuoden aikana pohdimme erilaisia vahvuuksia kuten sinnikkyyttä, ystävällisyyttä, rehellisyyttä… Toisena vuonna oppilaat etsivät vahvuuksia itsestään ja kolmantena muista. Harjoittelimme myös kehumista ja palautteen antamista, Rantala kuvailee.

Kuudennella luokalla oppilaat laativat itselleen Positiivisen CV:n eli PCV:n.

Positiivinen CV eli PCV on uudenlainen ansioluettelo, johon oppilaat dokumentoivat omia osaamisiaan, kykyjään ja taipumuksiaan. CV:tä voivat täydentää myös vanhemmat, kaverit ja vaikkapa valmentaja. Esiin on tarkoitus kaivaa etenkin piileviä vahvuuksia, jotka eivät välttämättä perinteisessä koulutodistuksessa näy.

Positiivisella CV:llä ei ole määrämittaa tai mallia, vaan siitä voi tehdä itsensä näköisen. Tavoitteena on, että ansioluetteloa tehdessä oppilaan itsetuntemus ja itsetunto kasvavat.

– Positiivinen CV on osa laajempaa vahvuuskasvatusta, jossa painotetaan hyvän huomaamista. Jokaisessa oppilaassa on jotain hyvää, ja se pitää nostaa esiin. Heikkouksissa pitää toki tukea, mutta jos keskittyy vain niihin, opiskelumotivaatio voi laskea, opettajankouluttaja ja PCV:n kehittäjä Lotta Uusitalo-Malmivaara tähdentää.

Pilottiin osallistuneen Rantalan luokassa ilmapiiri muovautui kannustavaksi ja hyväksyväksi. Kehuista tuli arkipäivää.

– Ilmapiiri heijastui oppimiseen. Oppilaat olivat motivoituneita harjoittelemaan. Itseohjautuvuus ja ryhmätyöt sujuivat, hän kuvailee.

Opettajalta vahvuuspedagogiikka vaatii Rantalan mukaan aluksi perehtymistä. Erilaiset termit pitää tehdä itsellekin selväksi. Toisaalta vahvuuksiin paneutuminen voi olla opettajallekin terapeuttista.

Positiivinen CV sai viime vuonna Sitran Ratkaisu 100 -haastekilpailussa jaetun ensimmäisen sijan. Nyt siitä kehitetään digitaalista versiota. Menetelmää viedään myös ulkomaille.

 

Hannan omat valtit

Luokanopettaja Hanna Rantala laati itselleen Positiivisen CV:n Opettaja-lehden kysymysten pohjalta. Ajatus omien vahvuuksiensa julkisesta listaamisesta tuntui hänestä ensin kauhistuttavalta. Miten sitä nyt voi itseään kehua? Alkujärkytyksen jälkeen PCV syntyi helposti.

Mitä vahvuus tarkoittaa sinulle?
Se on ennen kaikkea hyvää vuorovaikutusta itsensä ja muiden kanssa. Sitä, että huomaa hyvän itsessään ja muissa. Vahvuutta on se, että tuntee itsensä, ymmärtää omat vahvuutensa ja hyödyntää niitä omassa elämässään.

Mitä erilaisia vahvuuksia tunnistat itsessäsi?
Tärkein vahvuuteni on rakkaus, jota tunnen perhettäni, läheisiäni ja ystäviäni kohtaan. Olen myös ystävällinen ja osaan olla kiitollinen kaikesta siitä hyvästä, mitä elämässäni on – niistä pienistä arkisistakin asioista. Yksi vahvuuteni on myös se, että kykenen katsomaan asioita monesta eri näkökulmasta ja hahmottamaan kokonaisuuksia.

Mitä vahvuuksia on työyhteisössäsi?
Teen tiiviisti yhteistyötä kolmen työtoverini kanssa. Työskentelemme hyvin moninaisen oppilasjoukon kanssa. Neljän hengen ryhmässämme huumori kukkii ja yhteistyö sujuu joustavasti. Me kaikki näemme erilaisuuden voimavarana. Koetamme kasvattaa kannustamalla oppilaissa myönteisyyttä ja avoimuutta.

Mitä vahvuuksia tarvitaan erityisesti opettajan työssä?
Kaikenlaisille vahvuuksille on käyttöä opettajan vaativassa työssä. Jokainen meistä tekee tätä työtä omalla tavallaan ja hyödyntää omia vahvuuksiaan. Muutaman vahvuuden voi kyllä nostaa erityisesti esiin: Opettajalta vaaditaan sosiaalista älykkyyttä, jotta hän pystyy aistimaan luokan ilmapiiriä ja tukemaan vuorovaikutustilanteita. Oppilaita pitää kohdella ystävällisesti, kannustavasti ja myötätuntoisesti. Lisäksi oppimisen ilo, uteliaisuus ja luovuus ovat eduksi opettajan työssä.

Educa 2019

Lotta Uusitalo-Malmivaaran esitys Positiivinen CV – sinä osaat! Educassa la 26.1. kello 13.30.