Perusopetuksen päättöarviointiin uudet kriteerit syksyllä

Opetusneuvos Marjo Rissanen Opetushallituksesta muistuttaa, että uudet päättöarvioinnin kriteerit eivät ole oppimisen tavoitteita.

Uudet arviointikriteerit perusopetuksen päättöarviointiin arvosanoille 5, 7, 8, ja 9 julkaistiin vuoden lopussa. Mikä muuttuu elokuussa 2021, kun kriteerit otetaan käyttöön?

Pitkään asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa valmisteltu muutos tähtää siihen, että arviointi yhdenvertaistuu koko maassa, vastaa opetusneuvos Marjo Rissanen Opetushallituksesta.

– Tärkeää on muistaa, etteivät kriteerit ole oppimisen tavoitteita, vaan ne ovat oppilaan osaamisen kuvauksia tiettyjen arvosanojen saamiseksi.

Opetuksen tavoitteet määritellään edelleen valtakunnallisissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa, joiden pohjalta paikalliset opsit tehdään. Tavoitteet ovat kaikille samat, ellei oppilaalla ole erityisen tuen päätöksellä yksilöllistettyjä tavoitteita.

– Se, miten tavoitteisiin päästään, voi edelleen vaihdella. Opetussuunnitelman perusteissa määrätään asiat, jotka voidaan päättää paikallisesti.

Valtioneuvoston asetuksessa määritettyä, oppiainekohtaista vuosiviikkotuntimäärää ei saa alittaa, mutta lisätunteja voi tarjota. Tämä mahdollistaa esimerkiksi luonnontiede- tai taideainepainotteisen opetuksen.

 

Arviointikriteerit eivät siten tarkoita, että yleisopetuksen oppilaalle voisi luvata, että tiettyjen oppimistehtävien tekeminen johtaisi suoraan tiettyyn arvosanaan.

Yleisopetuksessa oppilaan on pystyttävä näyttämään osaamisensa monipuolisesti, ei vain siltä osin, mikä kiinnostaa, vaikka oppilaita tuetaankin löytämään omat vahvuutensa.

– Opetussuunnitelman perusteet on määräys, sitä pitää noudattaa, Rissanen muistuttaa.

Vain silloin, jos oppilaalla on erityisen tuen päätös ja opetusta on esimerkiksi päätetty yksilöllistää jossakin oppiaineessa, myös arviointi voidaan yksilöllistää.

Tällöin oppimistavoitteet ja arviointiperusteet kirjataan etukäteen henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan.

Muissa tapauksissa arviointi noudattaa aina opetussuunnitelmaa. Sama pätee tehostetun tuen oppilaisiin, vaikka heidän opiskeluaan olisikin eriytetty erityisten, oppimissuunnitelmaan kirjattujen painoalueiden avulla. Erityisiin painoalueisiin keskittynyt opiskelu on luonteeltaan väliaikaista, ja silloinkin arviointi tehdään yleisen oppimäärän tavoitteiden mukaisesti.