Palkittu hanke edistää varhaiskasvatuksen tasa-arvoa

Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon tiellä on varhaiskasvatuksessa edelleen esteitä.

Varhaiskasvatuksessa herättiin aiempaa enemmän huomioimaan yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa sen jälkeen, kun niiden edistäminen kirjattiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja varhaiskasvatuslakiin, sanoo sosiaali- ja kasvatusalan lehtori Marjaana Marttila-Ojala Diakonia-ammattikorkeakoulusta.

Silti varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on Marttila-Ojalan mukaan edelleen myös ennakkoluuloja ja virheellisiä käsityksiä. Hän on todennut tämän kouluttaessaan heitä Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -hankkeessa.

– Kun koulutuksissa lähdetään liikkeelle siitä, mitä tarkoittaa sukupuolisensitiivisyys, se sekoitetaan toisinaan sukupuolineutraaliuteen, Marttila-Ojala kertoo.

 

Jo lähes 2 000 varhaiskasvatuksen työntekijää on osallistunut Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -hankkeen täydennyskoulutuksiin. Sitä hallinnoi Naisasialiitto unioni, ja sitä on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus.

Syyskuussa hanke sai Cygnaeus-palkinnon. Opetushallitus myöntää palkinnon vuosittain taholle, joka on edistänyt tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia oppimismahdollisuuksia Suomessa.

 

Marttila-Ojala kertoo, että koulutuksiin osallistuneet sanovat alussa kohtelevansa lapsia tasapuolisesti. Kun heidän toimintaansa on videoitu, he ovat huomanneet toimivansa välillä epätasa-arvoisesti. Joku voi esimerkiksi lohduttaa poikia ja tyttöjä eri tavalla.

Ennakkoluulojen ja virheellisten käsitysten lisäksi Marttila-Ojala pitää ongelmana varhaiskasvatuksen suuria lapsiryhmiä ja pulaa koulutetusta henkilökunnasta. Niukoilla resursseilla on vaikea suunnitella uusia käytäntöjä ja huomioida lapsia yksilöllisesti.

Myös lasten vanhemmilla voi olla ennakkoluuloja. Siksi Marttila-Ojala pitää tärkeänä, että vanhemmat pääsevät seuraamaan varhaiskasvatuksen arkea. Samalla varhaiskasvatuksen ammattilaiset voivat kertoa, että toiminta perustuu lakiin ja varhaiskasvatussuunnitelmaan.

– Toiminta pitää pystyä perustelemaan pedagogisesti. Sallitaan vaikka roolileikeissä vuorotellen kaikkien olla prinsessoja.

Verkkoversion tekstiä täsmennetty 11.10.2019