Päiväkodinjohtajan aika menee tulipalojen sammuttamiseen — OAJ keventäisi työtaakkaa lakimuutoksin

Päiväkodinjohtajan aika menee tulipalojen sammuttamiseen. Seuraavalla vaalikaudella OAJ tahtoo varmistaa, että johtamista jaetaan ja alaisten määrää rajataan.

Päiväkodinjohtajan työssä hetket, kun saa keskittyä omaan ydintehtävään, pedagogisen työn ja työyhteisön johtamiseen, ovat harvinaista herkkua.

Päiväkodinjohtaja Susanna Haapsamo huokaa syvään miettiessään hyvän työelämän edellytyksiä omasta vinkkelistään. Johtaja kantaa koko työyhteisön iloja ja suruja. Hän tsemppaa uupuvia opettajia, kun inkluusio ei toimi ja tukea tarvitsevien lasten ongelmat kaatuvat päälle.

– Kun työyhteisö voi hyvin, myös johtaja voi hyvin ja päinvastoin, Haapsamo sanoo.

OAJ vaatii, että seuraavalla vaalikaudella parannetaan hyvän työelämän edellytyksiä kaikille opettajille.

Opettajat ovat lujilla, ja se kuormittaa myös johtajaa.

Haapsamo johtaa Sampolan päiväkotia ja Avointa päiväkotia Lastua, jotka ovat Oulun yliopiston tutkimus- ja kehittämisyksiköitä ja harjoittelupäiväkoteja. Tapaamme Helsingissä Akavatalolla, missä Haapsamo on ollut opettajankoulutustyöryhmän kokouksessa.

Opettajankoulutus on nyt kaikkien huulilla, koska varhaiskasvatuksen opettajista on huutava pula. Valtiovarainministeri Annika Saarikko on luvannut rahaa uusiin aloituspaikkoihin yliopistoissa, jotta kelpoisia varhaiskasvatuksen opettajia, erityisopettajia ja päiväkodin johtajia saadaan kaikkialle Suomeen.

 

Kelpoiset opettajat ovat elinehto laadukkaalle varhaiskasvatukselle, Haapsamo muistuttaa.

– Osaavat opettajat tietävät, mikä päiväkodin arjessa on oleellista ja miten lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan leikin ja pedagogisen toiminnan avulla. Se tekee työstä mielekästä ja heijastuu koko työyhteisön hyvinvointiin.

Osaaminen pitää Haapsamon mukaan myös tunnistaa. Lastenhoitajan ei tarvitse leikkiä opettajaa eikä opettajan tehdä toisille ammattiryhmille kuuluvia tehtäviä.

Hyväkään osaaminen ei riitä ilman täydennyskoulutusta ja mentoreita. Lakisääteinen oikeus mentorointiin on myös OAJ:n tavoite seuraavaan hallitusohjelmaan.

– Uusi opettaja kaipaa rinnallakulkijaa perehtyessään vakalain velvoitteisiin, vasun perusteisiin ja työelämän pelisääntöihin. Mentoreita tarvitaan myös uran keski- ja ehtoovaiheilla, jotta työn imu säilyy, Haapsamo sanoo.

 

Mitä tapahtuu, kun osaajia on tarpeeksi? Haapsamo ottaa kulauksen kahvia ja syttyy kertomaan.

– Johtaja pääsee tekemään työtään tutkittuun tietoon perustuen sekä toimintaa ohjaavien normien mukaisesti.

Varhaiskasvatuslaki, varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, virka- ja työehtosopimukset ja työturvallisuuslaki. Haapsamo saa ne kuulostamaan kauniilta musiikilta.

Nuotit pitää osata, jotta jokainen työntekijä tietää, mitkä ovat toiminnan tavoitteet ja mitkä normit velvoittavat kutakin.

– Kaikki voivat keskittyä omaan, kouluksensa mukaiseen tehtävään. Varhaiskasvatuksen opettaja saa suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogista toimintaa ja pystyy tuottamaan laadukasta varhaiskasvatusta ja onnellistamaan koko työyhteisöä.

 

Kuulostaa melkein liian hyvältä, ja sitä se usein onkin. Haapsamo vakavoituu kuvatessaan tavallista arkipäivää, kun henkilöstö sairastaa eikä inkluusio toimi.

– Opettajat kysyvät, mitä tehdään, kun on jo tunti rauhoiteltu tukea tarvitsevaa lasta.

Sellaisina päivinä riittämättömyys iskee lujaa koko porukkaan. Liian usein Haapsamon aamupäivä menee siihen, että hän etsii sijaista sairastuneen työntekijän tilalle tai lastensuojeluapua oirehtivalle lapselle ja tämän perheelle.

– Kaikki ymmärtävät, että se nakertaa sekä omaa että henkilöstön hyvinvointia.

 

Hyvä työelämä on yksi OAJ:n päätavoitteista seuraavan hallituksen ohjelmaan. OAJ vaatii lakimuutoksia, joilla rajattaisiin opettajien työkuormaa. Johtajan tehtäviä jaettaisiin apulaisjohtajalle ja alaisten määrä rajoitettaisiin maksimissaan 20:een.

Susanna Haapsamon päiväkodissa on noin 30 työntekijää, mutta monilla hänen kollegoillaan on jopa 50 alaista ja vähintään kaksi päiväkotia johdettavinaan.

– Jos johdettavia on liikaa, työaika ei vain riitä kaikkeen. Positiivinen, kehittävä ja vahvuuksien kautta tapahtuva johtaminen vaatii, että esihenkilö tuntee koko henkilöstönsä ja tietää, mitä lapsiryhmissä tapahtuu. Se ei onnistu, jos ihmisiä tulee ja menee.

Haapsamo muistuttaa, että johtajan pitää ehtiä olla lähellä ja käytettävissä, jotta kaikki työntekijät kokevat tulevansa kuulluiksi.

Oulussa johtamista on kehitetty kohti OAJ:n ajamaa apulaisjohtajamallia. Varajohtajia on osittain vapautettu lapsiryhmätyöskentelystä, jotta heillä olisi aikaa toimia varsinaisen johtajan rinnalla. Haapsamollakin on tukenaan varajohtaja.

– Tämä on ihan huippua! Me kehitämme yhdessä johtamiskokonaisuutta.

 

Opettajan vastuut ja velvoitteet ovat lisääntyneet myös varhaiskasvatuksessa. Siksi johtamistaitoja kysytään muiltakin kuin esihenkilöitä. Haapsamo toivoo, että varhaiskasvatuksen opettajan perustutkintoon sisällytettäisiin riittävän laajat pedagogiset johtamisopinnot.

– Työtehtävät ovat tulleet vaativammiksi ja erilaisia hankkeita on päällä kaiken aikaa. Inkluusion myötä tukea tarvitsevien lasten määrä tavallisissa päiväkotiryhmissä on kasvanut räjähdysmäisesti.

Kaikkeen tähän tarvitaan esihenkilön laaja-alaista osaamista.

Perheiden ongelmat heijastuvat lapsiin ja näkyvät päiväkodissa. Opettajat uupuvat, koska eivät pysty auttamaan kaikkia tukea tarvitsevia lapsia.

– Omakin jaksaminen on välillä tiukilla, kun yrittää olla kaikille kaikkea eikä aika aina riitä pedagogiseen ja työyhteisön johtamiseen.

Korona-aikana päiväkotien johtajista on tullut myös turvallisuus- ja terveysjohtajia. Työntekijät ovat sairastelleet vuoron perään ja stressitaso on monilla jo korkealla.

– Esihenkilön on pitänyt rauhoitella ja vakuuttaa, että yhdessä tästä selvitään, mikä on myös lisännyt työkuormaa.

 

kommentti

Tavoitteena hyvä työelämä kaikille

Seuraavalla vaalikaudella OAJ vaatii sellaisia muutoksia työturvallisuuslakiin, joilla lisätään työnantajan velvollisuutta puuttua työn kuormitukseen.

Palvelussuhteisiin liittyvien riitojen käsittelyä pitää nopeuttaa ja ammattijärjestöllä on oltava nykyistä laajempi oikeus hoitaa riitoja jäsentensä puolesta.

Viranhaltijalakia pitää päivittää vastaamaan työntekijän suojaksi säädettyä työsopimuslakia.

Johtamisjärjestelmääkin pitää kehittää. Suorien alaisten määrä on rajattava korkeintaan 20:een ja johtamistyötä jaettava apulaisjohtajille. Pedagogiset johtamisopinnot pitää sisällyttää esihenkilöiden kelpoisuusvaatimuksiin.

Viranhaltijalla ja työntekijällä on oltava oikeus täydennyskoulutukseen ja osaavaan perehdytykseen työajalla. Oikeudesta mentorointiin on säädettävä lailla ja mentorilla on oltava tehtävään tarvittava koulutus, työaika ja resurssit.

 

Erkki Mustonen, OAJ:n johtava lakimies