Oppimateriaalina koulurakennus

My School -sovellus auttaa Iivari Laakkosta käyttämään oman koulutalon mittaustietoja opetuksessa.

Miten paljon koulussa kuluu vettä ja sähköä? Miten korkeiksi desibelitasot nousevat eri luokissa? Mitä nämä luvut tarkoittavat ja miten oppilaat voivat niihin vaikuttaa?

Muun muassa näitä kysymyksiä Espoon Mainingin koulun maantiedon, biologian ja terveystiedon opettaja Iivari Laakkonen on pohtinut kahdeksasluokkalaisten kanssa maantiedon tunnilla, apunaan NCC:n My School -sovellus.

 

Sovelluksen kautta opettaja saa käyttöönsä erilaisia omaan koulurakennukseen liittyviä mittaustietoja sekä opetusmateriaaleja, joiden avulla voi syventyä esimerkiksi energiansäästöön ja opiskelumukavuuteen vaikuttaviin asioihin. Mittauksia voi tehdä myös oppilaiden kanssa.

– Tämä palvelee ilmiöoppimista ja tutkivaa oppimista.

Laakkosen opettamat kahdeksasluokkalaiset ovat hämmästyneet, miten paljon tietoa koulurakennuksesta löytyy ja miten paljon oma käyttäytyminen vaikuttaa koulu- ympäristöön.

 

Laakkosen mielestä sovellusta voisi käyttää kaikilla peruskoulun luokka-asteilla. Alakoululuokan kanssa voisi pitää vaikka teemapäivän, joka keskittyisi koulurakennuksen tutkimiseen.

Käyttöönotto-ongelmien jälkeen sovellus on hänestä ollut helppokäyttöinen. Hän kaipaisi sovellukseen vielä enemmän ominaisuuksia, kuten tietoja talon rakentamisesta sekä mittaustavan ruokahävikille.

 

Kaupunkioppi

  • Viime vuonna pääkaupunkiseudulla alkanut, Urban Practice -yrityksen luotsaama pilottihanke, jossa koululaiset pohtivat kaupungistumiseen liittyviä kysymyksiä yhdessä kaupunkialan ammattilaisten ja yritysten kanssa.
  • Kaupunkioppiin kuuluu eri asiantuntijoiden kouluissa vetämiä työpajoja sekä eri yhteistyömahdollisuuksia verkoston jäsenten kanssa.

kaupunkioppi.fi