Opinnoista haetaan myös hyvinvointia

Valtioneuvosto päätti korona-ajan poikkeusolot vapun alla, ja nyt on aika katsoa eteenpäin. Hyvinvointia voi parantaa esimerkiksi koulutuksella.

Vaikka matkailuala on kärsinyt pahasti koronaviruksesta, alalle on riittänyt hakijoita. Poikkeusolot ovat saaneet työtä vaille jääneet kouluttautumaan, mutta moni työnsä säilyttänytkin on etsinyt kevennystä tai uutta suuntaa elämälleen.

Lapin koulutuskeskuksen Redun matkailualan lehtori Kimmo Siuruainen on seurannut matkailualan opetusta poikkeusolojen aikana Rovaniemellä, Kittilässä ja Kolarissa sekä yrityksessään Finncrediblessä. Siuruainen on havainnut, että opiskelijat hakevat opinnoista myös hyvinvointia.

Ammatillisen koulutuksen koulutusvaihtoehdot tarjoavatkin myös työelämässä jo pärjänneelle mahdollisuuden hankkia uutta osaamista.

– Korona-aika näyttäytyi monelle sopivana kohtana tarkastella omaa elämäänsä. Kouluttautumalla voi vaikuttaa työhönsä ja työmääräänsä ja näin parantaa myös hyvinvointiaan.

 

Siuruainen iloitsee ammatillisen koulutuksen roolin muuttumisesta.

Yliopistotutkinnon suorittanut hakeutuu suorittamaan opastuspalveluiden opintoja voidakseen vetää kulttuurikierroksia kotipaikkakunnallaan tai täydentääkseen osaamistaan ennen yrittäjäksi ryhtymistä. Vastaavasti safariyrityksestä työttömäksi jäänyt opas ryhtyy täydentämään työelämässä hankittua osaamistaan tai opiskelemaan uudelle alalle.

– Korona-aikana Lappiin on hakeuduttu Etelä-Suomea myöten luonto- ja eräopaskoulutuksiin.

 

Jatkuva haku ja monimuoto-opinnot ovat ammatillisessa koulutuksessa arkipäivää. Osaamista on helppo täydentää, sillä jokaiselle räätälöidään sopiva koulutuspolku.

Verkko-opetus on olennainen osa monimuoto-opintoja, ja etäopetus on tuttua ammatillisille opettajille. Vaativaa saattaa sen sijaan olla viikon lähiopetuskokonaisuus.

Siuruainen tähdentää, että opettajan on suunniteltava lähiopetusjakso todella hyvin, jotta eri alojen ammattilaiset kokevat siihen käytetyn ajan motivoivaksi.

– Esimerkiksi erikoisammattitutkintojen lähiopetusjaksoilla opetuksen on oltava timanttista.