Kevään lakot keräsivät jäseniltä kiitosta – lakkoa rikkoneita oli vain vähän

Viimekeväiset kunta-alan lakot tiivistivät OAJ:n rivejä. Kaikki lakkokaupunkien oaj:läiset eivät työnseisauksiin kuitenkaan osallistuneet. Lakkoja rikkoneita on kuultu paikallisyhdistyksissä ja erotettu järjestöstä.

Viime keväänä 20 700 OAJ:n jäsentä oli lakossa. Kaikille lakot eivät silti maistuneet. Lakkojen piiriin kuuluvista jäsenistä 50 pysyi töissä.

Lakkoja rikkoneet olivat enimmäkseen esihenkilöitä. Moni heistä jätti kahden päivän pituisen ensimmäisen lakon väliin työnantajan painostuksesta mutta rohkaistui osallistumaan seuraavaan lakkojaksoon, joka kesti viikon.

Työnantajat väittivät, etteivät kuntien palveluksessa olevat esihenkilöt kuulu lakkojen piiriin. OAJ:n avustamana neuvottelujärjestö Juko kanteli asiasta työtuomioistuimeen, joka totesi, että kaikilla jäsenillä on lakko-oikeus eikä työnantaja voi ilmoittaa, ketkä lakkoon saavat osallistua.

Kevään sopimusneuvotteluja vauhdittaakseen OAJ oli mukana ensin kunta-alan kaksipäiväisessä lakossa kuudessa kaupungissa ja myöhemmin viikon mittaisessa suurlakossa kymmenessä kaupungissa.

 

Lakkoja rikkoneita on syksyn aikana kuultu OAJ:n paikallisyhdistyksissä. Heille on annettu varoituksia ja heitä on erotettu määräajaksi järjestöstä.

Lisäksi noin 60 OAJ:n jäsentä erosi oma-aloitteisesti lakkojen vuoksi keväällä. Syyksi he kertoivat työntekonsa lakon aikana.

OAJ:n erityisasiantuntijan Kaj Raiskion mielestä on tärkeää, että lakkoa rikkoneet ovat tulleet kuulluiksi. Kuulemisen jälkeen paikallisyhdistys on päättänyt sanktioista. Käytännössä sanktio on tarkoittanut yleensä joko varoitusta tai erottamista järjestöstä.

Erotetuilla jäsenillä on 12 kuukauden karenssiaika, minkä jälkeen he voivat hakea uudelleen järjestön jäsenyyttä. Omaehtoisesti eronneilla karenssi on puoli vuotta.

Varoituksella ovat päässeet esimerkiksi ne, jotka rikkoivat lakkoa kahden päivän lakoissa työnantajan painostamina, mutta osallistuivat lakkoon toisessa aallossa.

Työtuomioistuimen päätöksellä on vaikutusta myös tuleviin neuvottelu- kierroksiin.

Seuraukset lakkojen rikkomisesta eivät tulleet jäsenille yllätyksenä. OAJ kertoi jäsenten velvollisuudesta osallistua lakkoihin jo lakkovaroitusten yhteydessä.

Lakkoa rikkoneet ovat Raiskion mukaan ymmärtäneet rangaistuksensa eivätkä ole valittaneet kohtalostaan.

– Ammattijärjestön jäsenellä on sekä oikeus että velvollisuus osallistua lakkoon. Lakko on tarkkaan harkittu toimenpide, ja se onnistuu vain silloin, kun kaikki ovat yhteisrintamassa. Kun kutsu käy, kaikkien lakon piirissä olevien on toimittava.

 

Jäsenten erottaminen on OAJ:ssä harvinaista. Raiskio kertoo, että silloin tällöin jäsen joudutaan erottamaan maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi mutta vain todella harvoin siitä syystä, että jäsen toiminut järjestöä vastaan.

Sanktiot ovat Raiskiosta perusteltuja, koska ay-liikkeen voima perustuu solidaarisuuteen. Muissakin ammattiliitoissa toimitaan samankaltaisesti.

– Tutun kollegan erottaminen on henkisesti hyvin rankkaa. Järjestön säännöistä ei kuitenkaan voi lipsua, Raiskio sanoo.

 

Kaikkiaan lakkorivit pitivät OAJ:ssä hyvin. Myös valtaosa esihenkilöistä osallistui lakkoihin. Jäsenpalautteen perusteella lakot onnistuvat erinomaisesti.

OAJ:tä on takavuosina moitittu siitä, ettei järjestö uhkauksistaan huolimatta uskalla mennä lakkoon.

– Nyt mentiin, ja se kannatti. Lakon tavoite, palkkaohjelma, saavutettiin, Raiskio kiittelee.

Hänen mielestään lakot tiivistivät järjestön rivejä ja osoittivat, että OAJ on vahva toimija. Työtuomioistuimen päätöksellä on vaikutusta myös tuleviin neuvottelukierroksiin.

– Seuraavalla kerralla koulutamme esihenkilöt heti, kun jätämme lakkovaroituksen, jotta he osaavat valmistautua työnantajan mahdollisiin painostustoimiin.

Kaj Raiskio muistuttaa, että lakot onnistuivat ennen kaikkea jäsenten ansiosta.

– Esimerkiksi Tesoman koulussa Tampereella sata opettajaa otti osaa lakkovahtitoimintaan. Raskaan kevään jälkeen lakot yhdistivät heitä.

Palautekyselyyn vastanneet pitivät lakkoja oikeutettuina

OAJ:n palautekyselyn mukaan jäsenet pitivät kevään lakkoja oikeutettuina ja olivat tyytyväisiä lakkoviestintään.

Jäsenet ottivat aktiivisesti osaa lakkoihin. Lähes 60 prosenttia lakkokaupunkien jäsenistä osallistui työnseisauksiin lakkovahtina ja lähes 40 prosenttia oli mukana lakkotapahtumissa.

Viestintäkanavia seurattiin laajasti ja lakkoavustukseen oltiintyytyväisiä. Lakot lisäsivät OAJ:n jäsenyyden suositeltavuutta merkittävästi.

Kysely lähetettiin syyskuussa 18 662:lle lakkoavustusta saaneelle OAJ:n jäsenelle. Kyselyyn ei otettu mukaan lakkoon osallistuneita opiskelija- tai seniorijäseniä.

Vastauksia saatiin 4 076. Vastausprosentti oli lähes 22.